Europski parlament podržao prvi Akcijski plan Europske komisije za obrazovanje odraslih

Kako bi se osnažio proces cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, Europska komisija donosi u rujnu 2007. godine Akcijski plan o obrazovanju odraslih - „Uvijek je pravo vrijeme za učenje" (Action plan on Adult Learning - It is always a good time to learn).

Podsjetimo se na to da je podrška razvoju cjeloživotnog učenja u europskoj obrazovnoj politici počela 2000. godine kada je Europska komisija donijela Memorandum o cjeloživotnom učenju (A Memorandum on Lifelong Learning) u kojem se unaprjeđenje cjeloživotnog učenja uzima kao nužno za tranziciju prema društvu i ekonomiji znanja, što su i ključni ciljevi Lisabonske strategije - europske gospodarske Strategije za prvo desetljeće ovoga milenija. Slijedi priopćenje Europske komisije iz 2001. Stvaranje jedinstvenog europskog prostora cjeloživotnog učenja (Making European Area of Lifelong Learning a Reality),  koje pridonosi uspostavljanju europskog prostora cjeloživotnog učenja.

Međutim, područje obrazovanja odraslih ulazi u žarište europske obrazovne politike tek 2006. godine prvim priopćenjem Europske komisije  o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih: Nikad nije prekasno za učenje" (Adult learning: It is never too late to learn). U priopćenju Europska komisija poziva zemlje članice i ostale zemlje uključene u europske obrazovne procese da unaprijede nacionalne sustave obrazovanja odraslih i na taj način odgovore na ključne izazove za EU: konkurentnost, demografske promjene i društvenu uključenost. Priopćenje donosi pet glavnih preporuka:

     1.     Uklanjanje barijera koje priječe uključivanje
     2.     Osiguravanje kvalitete u učenju odraslih
     3.     Uvođenje procesa priznavanja i vrednovanja ishoda učenja
     4.     Ulaganje u obrazovanje starije populacije i migranata
     5.     Stvaranje mogućnosti mjerenja napretka.

Kako bi se razvile konkretne mjere usmjerene unaprjeđenju sustava obrazovanja odraslih u zemljama članicama i ostalim zemljama uključenim u europske obrazovne procese i uspješnije integrirala područja obrazovanja odraslih u njihove nacionalne strategije o cjeloživotnom učenju i obrazovanju odraslih, Europska komisija donosi u rujnu 2007. Akcijski plan 2007. „Uvijek je pravo vrijeme za učenje". Akcijski plan upozorava na važnost obrazovanja odraslih kojem treba biti zajamčeno važno mjesto unutar okvira cjeloživotnog učenja te upozorava i na to da osim formalnoga obrazovanja, važan dio obrazovanja odraslih pripada neformalnom i informalnom učenju.

Glavni je cilj Akcijskog plana primjena pet glavnih preporuka iz priopćenja Europske komisije iz 2006. godine „Nikad nije prekasno za učenje".

 Akcijski plan ističe izazove koje Europska unija treba ispuniti u sljedećem razdoblju:

  • smanjiti deficit radnih mjesta koji nastaje zbog demografskih promjena poboljšavajući vještine radne snage općenito te posebno vještine niskokvalificiranih radnika;
  • upozoriti na problem brojnih osoba koje rano napuštaju školu te potrebu pružanja druge prilike odraslim osobama koje nisu kvalificirane;
  • smanjiti problem siromaštva i socijalne isključenosti marginaliziranih skupina;
  • povećati integraciju migranata u društvo i na tržište rada organiziranjem različitih tečajeva;
  • povećati sudjelovanje u cjeloživotnom učenju i upozoriti na to da se sudjelovanje smanjuje nakon navršene 34 godine.

Da bi se ostvarile navedene zadaće, bit će potrebno analizirati učinke reforme u obrazovanju i stručnom osposobljavanju odraslih, poboljšati učinkovitost propisa u sektoru obrazovanja odraslih, omogućiti odraslima da poboljšaju svoju kvalifikacijsku strukturu postizanjem barem jednoga višeg kvalifikacijskog stupnja, ubrzati proces procjene vještina i sposobnosti te poboljšati nadzor sektora. Ove će aktivnosti uključivati studije i istraživanja, analize reformi obrazovanja i stručnog osposobljavanja u zemljama članicama te prepoznavanje i promicanje dosadašnje dobre prakse.

Europski je parlament u siječnju 2008. usvojio rezoluciju o obrazovanju odraslih te podržao Akcijski plan za obrazovanje odraslih - „Uvijek je pravo vrijeme za učenje" pozivajući zemlje članice da uspostave kulturu cjeloživotnog učenja usredotočujući se na odrasle te promovirajući stjecanje novog znanja. Europski parlament upućuje na sljedeće važne čimbenike u procesu obrazovanja odraslih: povećavanje motivacije, razvijanje statističkih pokazatelja, usklađivanje obiteljskog života i radnog vremena s cjeloživotnim učenjem, poboljšanje međugeneracijske solidarnosti, učenje stranih jezika, poboljšanje pristupa obrazovanju, promociju mogućnosti zapošljavanja i financiranje.

Kako bi se uspješno ostvarile zadaće Akcijskog plana, osnovana je radna grupa koja će pomoći Europskoj komisiji i zemljama sudionicama da razrade pojedinosti i projekte unutar Akcijskog plana. Početkom veljače radna grupa imala je prvi sastanak nakon kojeg će razvijati radni program temeljen na uvidu u situaciju na europskoj i nacionalnoj razini. U Hrvatskoj temeljne funkcije sustava obrazovanja odraslih, nužne za unaprjeđenje sustava i ostvarenje europskih preporuka, razvijaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za obrazovanje odraslih putem CARDS 2004 projekta Obrazovanje odraslih.


Literatura: