Kontakt

 
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih


Amruševa 4, Zagreb
MATIČNI BROJ 02650029, OIB 40719411729

Radno vrijeme Agencije je od 8:00 do 17:00 sati
Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama) je od 9:00 do 16:00 sati


Telefon: +385 1 62 74 666
Telefaks: +385 1 62 74 606
E-mail: ured@asoo.hr


Ured ravnatelja

Mile Živčić, ravnatelj
01/62 74 603, ured@asoo.hr

Suzana Paponja, načelnica Ureda
01/62 74 607, suzana.paponja@asoo.hr, ured@asoo.hr

Vesna Anđelić, pomoćnica ravnatelja za razvoj strukovnog obrazovanja, vesna.andelic@asoo.hr

Mario Vučić, pomoćnik ravnatelja za razvoj obrazovanja odraslih, mario.vucic@asoo.hr

Nino Buić, pomoćnik ravnatelja za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte, nino.buic@asoo.hr

Martina Hundrić, pomoćnica ravnatelja za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije, martina.hundric@asoo.hr
 

Odjel za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima
Izabela Vrančić, načelnica Odjela
01/61 26 709, izabela.vrancic@asoo.hr

Ines Ličina, voditeljica odsjeka za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim potencijalima
01/62 74 623, ines.licina@asoo.hr
 
Odjel za računovodstvo i financije
Mira Ćužić, načelnica Odjela
01/62 74 611, mira.cuzic@asoo.hr


Odjel za kurikulum, razvoj i praćenje
Ivo Tunjić, načelnik Odjela
01/62 74 640, ivo.tunjic@asoo.hr


Odsjek za informacijsko-komunikacijske tehnologije, inženjerstvo i mobilnost

Damir Zvonar, viši stručni savjetnik za strojarstvo, brodogradnju i metalurgiju
01/62 74 647, damir.zvonar@asoo.hr

Dubravka Oršanić, viša stručna savjetnica za elektrotehniku i računalstvo,
01/62 74 602 , dubravka.orsanic@asoo.hr

Kristina Miklaužić, viša stručna savjetnica za promet i logistiku
01/62 74 649, kristina.miklauzic.cernicki@asoo.hr

Silvana Kotlar Dadić, viša stručna savjetnica za programe obrazovanja odraslih
01/61 26 753, silvana.kotlar.dadic@asoo.hr

Klaudija Mustapić, stručni suradnik za razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
01/61 26 733, klaudija.mustapic@asoo.hr

Odsjek za zelene i kreativne industrije

Irena Ištvanić, voditeljica Odsjeka
01/ 62 74 650, irena.istvanic@asoo.hr 

Danijela Pustahija Musulin, viša stručna savjetnica za modu, tekstil i kožu
01/62 74 654, danijela.pustahija.musulin@asoo.hr

Gordana Zvjerković, viša stručna savjetnica za šumarstvo, preradu i obradu drva
01/61 26 789, gordana.zvjerkovic@asoo.hr

Dragica Vrgoč, viša stručna savjetnica za poljoprivredu, prehranu i veterinu
01/62 74 652, dragica.vrgoc@asoo.hr

Jasna Martinko, viša stručna savjetnica za programe obrazovanja odraslih
01/61 26 751, jasna.martinko@asoo.hr

Dragana Štrkalj, viša stručna savjetnica za programe obrazovanja odraslih
01/ 61 26 752, dragana.strkalj@asoo.hr

Mateja Mandić, viša stručna savjetnica za razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
01/62 74 692, mateja.mandic@asoo.hr

Odsjek za društvene i osobne usluge

Dragica Kovčalija, voditeljica Odsjeka
01/62 74 612, dragica.kovcalija@asoo.hr

Nina Kuljiš Palac, viša stručna savjetnica za ekonomiju, trgovinu i poslovnu administraciju
01/61 26 790, nina.kuljis.palac@asoo.hr

Sanja Kelava, viša stručna savjetnica za ekonomiju, trgovinu i poslovnu administraciju
01/ 61 26 792, sanja.kelava@asoo.hr

Dalibor Sumpor, viši stručni savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb
01/61 26 712, dalibor.sumpor@asoo.hr

Monika Belle, viša stručna savjetnica za turizam i ugostiteljstvo
01/62 74 658, monika.belle@asoo.hr

Hani Haddad, viši stručni savjetnik za osobne, usluge zaštite i druge usluge
01/62 74 656, hani.haddad@asoo.hr

Antonija Merdžan, viša stručna savjetnica za programe obrazovanja odraslih,
01/ 61 26 714, antonija.merdzan@asoo.hr


Odjel za osiguravanje kvalitete

Ognjen Piljek Žiljak, načelnik Odjela
01/62 74 683, ognjen.piljek.ziljak@asoo.hr

Odsjek za vanjsko vrjednovanje

Odsjek za podršku samovrjednovanju strukovnih škola i ustanova za obrazovanje odraslih
Tamara Hudolin, voditeljica Odsjeka 
01/62 74 651, tamara.hudolin@asoo.hr


Odjel za potporu sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

Nives Vučić, načelnica Odjela
01/ 6274 625, nives.vucic@asoo.hr

Siniša Markulin, voditelj Odsjeka
01/62 74 615, sinisa.markulin@asoo.hr

Odjel za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte
Nino Buić, pomoćnik ravnatelja za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte
01/62 74 670, nino.buic@asoo.hr

Odsjek za pripremu i provedbu projekata
Igor Ilić-Sokačić, voditelj Odsjeka
01/62 74 632, igor.ilic-sokacic@asoo.hr

Odsjek za međunarodnu suradnju
Marina Živković, voditeljica Odsjeka
01/61 26 754, marina.zivkovic@asoo.hr

Odsjek za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija
E-pošta: inozemne.kvalifikacije@asoo.hr
Telefon: + 385 1 6126 780
Napomene:

  • Telefonski upiti za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija zaprimaju se isključivo u razdoblju od 14 do 16 sati!

Primanje stranaka i osobno pružanje informacija za priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija moguće je isključivo ponedjeljkom u razdoblju od 14 do 16 sati. Zbog iznimno velikog broja zahtjeva, molimo stranke za razumijevanje i pridržavanje navedene satnice za primanje stranaka kako bi pristigli zahtjevi bili rješavani u rokovima određenim člankom 101. stavcima 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09). Za eventualne upite i nejasnoće vezane za podnošenje zahtjeva, upućujemo vas da nam se obratite na navedeni broj telefona ili adresu e-pošte.
 
 
Prijava nepravilnosti u provedbi programa IPA I i Prijelaznog instrumenta
Sumnju na nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta mogu se prijaviti:
  • na adresu e-pošte: nepravilnosti@asoo.hr
  • neposrednim kontaktom na broj telefona: 01/6126-772
  • ili na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10000 Zagreb

 
Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata EU (DEFCO) - Posredničko tijelo razine 2 u sustavu upravljanja i kontrola korištenja strukturnih instrumenata

Služba za pripremu natječaja i provedbu ugovora
Voditeljica službe
Sonja Bajza, 01/62-74-691, sonja.bajza@asoo.hr

Služba za ugovaranje
Voditeljica službe
Anita Tomić, 01/62-74-690, anita.tomic@asoo.hr

Služba za financije
Voditeljica službe
Dubravka Naranđa, 01/61 26-726, dubravka.naranda@asoo.hr