Obavijest o novom sjedištu Agencije

Poštovani,
 
obavještavamo vas da je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) promijenila adresu sjedišta te se sada nalazi na adresi:

Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb
Telefon: 01 62 74 666
Fax: 01 62 74 606

Molimo vas da ubuduće službenu poštu šaljete na navedenu adresu.
 
Djelatnici Agencije, međutim, raspoređeni su u dva susjedna objekta na adresama:


Radnička cesta 37b, 7. kat

Radnička cesta 39, 6. kat
Prije dolaska na sastanak u ASOO kod djelatnika Agencije provjerite u koji objekt trebate ići.
 
Promijenile su se i adrese elektroničke pošte djelatnika Agencije te one sada glase:
ime.prezime@asoo.hr
 
Elektronička pošta poslana na stare adrese elektroničke pošte: aso.hr i aoo.hr još će neko vrijeme biti automatski prosljeđivane na nove adrese, ali molimo vas da počnete koristiti nove adrese.
 
Budući da je premještaj na novu adresu trajao u razdoblju od 25. prosinca 2010. do 6. siječnja 2011., moguće je da elektonička pošta poslana u tom razdoblju djelatnicima Agencije nije isporučena. Stoga vas molimo da je ponovno pošaljete na nove adrese elektroničke pošte.
 
S poštovanjem,
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)