Potpisano 20 ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava s ustanovama za obrazovanje odraslih u sklopu natječaja „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“

 ZAGREB – U petak 5. studenoga 2010. godine u prostorijama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisano je 20 ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava ustanovama za obrazovanje odraslih u okviru IV. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za projekt „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“.

Ovaj je projekt razvila Agencija za obrazovanje odraslih, a danas Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u okviru Operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala s namjerom da se potpomogne razvoj i daljnja modernizacija sustava obrazovanja odraslih. Cilj projekta je jačanje ustanova za obrazovanje odraslih stvaranjem novih kratkih programa i/ili modernizacijom postojećih radi razvijanja ključnih i drugih kompetencija odraslih te promicanje cjeloživotnog učenja. U sklopu projekta ustanove su obvezne razvijati programe osposobljavanja i usavršavanja orijentirane k ishodima učenja te primjenjivati aktivni pristup u obrazovanju i učenju. Prioriteti projekta su i povećanje konkurentnosti zaposlenih i nezaposlenih osoba prilagođavanjem potrebama tržišta rada te promicanje jednakih mogućnosti za sve u pristupu tržištu rada - pa su programi usklađeni s lokalnim potrebama.  
Ovih 20 ustanova za obrazovanje odraslih koje su dobile nepovratna sredstva najbolji su primjer činjenice da ustanove mogu samostalno prepoznati i definirati svoje, ali i potrebe svojih polaznika i nastavnika. One su pokazale i da imaju jasne vizije vlastitoga razvitka te su ih uspjele pretočiti u kvalitetne projektne prijedloge i tako dobiti sredstva EU-a za njihovu provedbu.  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih smatra kako je od najveće važnosti da se primjeri ovakvih uspješnih ustanova podupiru i promoviraju, posebice imajući u vidu sve očitiju potrebu da se ustanove za obrazovanje odraslih, ali i drugi dionici sustava osposobe i pripreme za korištenje sredstava dostupnih kroz fondove EU-a u svrhu poboljšanja vlastitoga rada.
Obrazovanje odraslih, kao dio cjeloživotnog učenja, ključni je instrument za postizanje većega stupnja  zapošljivosti pojedinaca te za uklanjanje jaza koji postoji između ponuđenih i traženih kompetencija na tržištu rada. U Republici Hrvatskoj trenutačno je evidentirano preko 500 različitih ustanova koje provode programe obrazovanja odraslih, a njih je trenutačno aktivno oko 420. Ova grant-shema, odnosno sredstva dodijeljena ustanovama, pruža mogućnost da sustav obrazovanja odraslih ojača svoju ulogu pokretača ekonomskoga razvoja - i na lokalnoj i na nacionalnoj razini.

Natječaj za ovu dodjelu nepovratnih sredstava provela je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja će također pružiti i svu potrebnu potporu ustanovama za obrazovanje odraslih tijekom same provedbe njihovih projekata. Pomoć će biti osigurana i kroz ugovor o uslugama istog projekta „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“ kroz nekoliko aktivnosti unutar 3. komponente. 20 prijavitelja, zajedno sa svojim partnerima, ispunilo je sve potrebne uvjete za dodjelu nepovratnih sredstava te kroz svoje projekte ukupno povlače 3,407.682,34 EUR-a. Pojedinačni će projekti trajati od 10 do 12 mjeseci, a njihova se vrijednost kreće između 70.000 i 300.000 EUR-a. Sve navedeno pokazuje da ustanove za obrazovanje odraslih zasad imaju sposobnost razviti kvalitetne projekte za korištenje sredstava EU-a (apsorpcijsku sposobnost) te da i nadalje postoji potreba i osnova za pomoć u ovome smislu.Glavni cilj ugovora je stvoriti uvjete za poboljšanje konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada radi poboljšanja njihova ekonomskoga i socijalnog statusa. To će se postići na dva načina: prvi - poboljšanjem ključnih i ostalih kompetencija odraslih polaznika kroz modernizaciju postojećih i razvoj novih programa osposobljavanja te usavršavanja ustanova za obrazovanje odraslih, koji će im omogućiti poduzetnije sudjelovanje na tržištu rada; i drugi - potaknuti regionalno umrežavanje kroz uspostavu i/ili nastavak suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih te kroz njihovu suradnju s poslodavcima, nevladinim organizacijama i ostalim relevantnim partnerima na lokalnoj razini kako bi se obuhvatile potrebe odraslih polaznika.

Imajući na umu vlastite potrebe, ali i potrebe na razini cijeloga sustava obrazovanja odraslih, projekti što će ih provoditi ovih 20 ustanova za obrazovanje odraslih obuhvaćaju niz aktivnosti i rješenja koja se, među ostalima, dotiču i sljedećih područja:
  • modernizacije postojećih i/ili izradbe novih programa osposobljavanja i usavršavanja, njihove verifikacije i provedbe (besplatna za polaznike za trajanja projekta)
·         poboljšanja opreme i nastavnih materijala ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu poboljšanja izvođenja nastave
·         provedbe moderniziranih postojećih i/ili novih programa osposobljavanja i usavršavanja razvijenih u sklopu ovoga projekta
·         podizanja svijesti o novim programima, obrazovanju odraslih, cjeloživotnom učenju u svrhu privlačenja potencijalnih polaznika programa
  • uspostave/održavanja suradnje između svih ustanova i organizacija uključenih u obrazovanje odraslih, uključujući lokalne vlasti. 
Popis svih odabranih ustanova – pobjednika s nazivima njihovih projekata možete vidjeti ovdje.