Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta


KLASA: 030-08/20-02/30
URBROJ: 332-07-02/1-20-02
Zagreb, 7. travnja 2020. godine
 
Na temelju Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu Vlade Republike Hrvatske od dana 2.4.2020. godine (NN 41/20) te odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729, v. d. ravnatelja Mile Živčić dana 7. travnja 2020. godine donosi sljedeću
 
ODLUKU O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA
 
za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“. Cjelokupni tekst Odluke možete pročitati na poveznici.