PRODUŽEN JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČA NA STRUČNIM SKUPOVIMA ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA

  
Stručno usavršavanje osmišljeno je kao dio aktivnosti projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”. Drugi ciklus stručnog usavršavanja održat će se od 2. do 6. rujna 2019. godine (točna mjesta održavanja bit će poznata naknadno).

Produženi rok za dostavu prijava: 9. kolovoza 2019. godine do 12.00 sati.

Na poveznici možete pronaći cjeloviti tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama.
 
Prijava se OBVEZNO vrši putem obrasca za prijavu predavača kojega možete pronaći na poveznici.