Dopuna javnom pozivu za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmetaNa temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729, ravnatelj Mile Živčić, 19. veljače 2019. godine, upućuje sljedeću

DOPUNU JAVNOM POZIVU
 
za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta u okviru ESF-ovog projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“.

Dopunjuje se članak II. Javnog poziva za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta u okviru ESF-ovog projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“
(KLASA: 030-08/19-02/07, URBROJ: 332-07-01/10-19-01 od 7. veljače 2019.) na način da se u dijelu Temeljni moduli dodaje još jedan temeljni modul:
 
6. MT6 (S2): Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena

Na poveznici možete pronaći cjeloviti tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama.