Javni poziv za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta


KLASA: 030-08/19-02/07
URBROJ: 332-07-01/10-19-01
Zagreb, 7. veljače 2019.
 
Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729), ravnatelj Mile Živčić,  dana 7. veljače 2019. godine, upućuje sljedeći
 
JAVNI POZIV
 
za prijavu predavača na stručnim skupovima za nastavnike strukovnih predmeta.
 
Stručno usavršavanje osmišljeno je kao dio aktivnosti projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”. Prvi ciklus stručnog usavršavanja održat će se od 23. do 26. travnja 2019. godine (točna mjesta održavanja bit će poznata naknadno).
 
Usavršavanje će se provoditi kroz temeljne i izborne module, uključujući teme iz znanstvenoga polja pedagogije i njezinih pripadajućih grana – didaktike i školske pedagogije. Osim navedenih, moduli stručnih usavršavanja pokrivaju široki spektar interdisciplinarnih tema koje obuhvaćaju psihologiju odgoja i obrazovanja, metodiku, informacijsko-komunikacijske znanosti, savjetodavni rad, obrazovni menadžment te obrazovnu politiku.
 
Rok za dostavu prijave: 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.
 
Na poveznici možete pronaći cjeloviti tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama.
 
Prijava se OBVEZNO vrši putem obrasca za prijavu predavača kojeg možete pronaći na poveznici.