Novi model natjecanja učenika strukovnih škola

Na sljedećoj poveznici dostupna je nelektorirana završna skica Novog modela natjecanja učenika strukovnih škola: link .

U skoroj budućnosti bit će dostupna završna verzija dokumenta.