Javni poziv za eksperte na natjecanju WorldSkills 2019 Kazan

KLASA: 030-08/18-02/46
URBROJ: 332-07-01/9-18-01
Zagreb, 23. studenoga 2018.

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729), ravnatelj Mile Živčić, dana 23. studenoga 2018. godine, upućuje sljedeći
 
JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za eksperte u disciplinama na svjetskom natjecanju u strukovnim vještinama WorldSkills Kazan 2019 u okviru projekta Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre.
 
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih korisnik je projekta Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre koji je sufinanciran sredstvima Europskog Socijalnoga Fonda.

Svrha ovoga Javnog poziva je angažman eksperata za različite discipline u kojima će se natjecati hrvatski predstavnici.

Eksperti se mogu prijavljivati u pedeset i šest (56) disciplina organizacije WorldSkills International koje će se izvoditi na svjetskom natjecanju u Kazanu (Ruska Federacija). Agencija će nakon isteka Poziva razmotriti kvalitetu prijava i sukladno istima, kao nadležna institucija koja provodi Projekt, odlučiti ukupan broj eksperata koji će biti angažiran.

Rok prijave: 7. prosinca 2018. godine u 10:00 sati

Cjeloviti tekst Javnog poziva sa svim kriterijima odabira te traženom dokumentacijom možete pronaći na sljedećoj poveznici.