8. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih

 Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih. Više