Predstavnica Agencije sudjelovala na tematskom seminaru

"Validation of Non-formal and Informal Learning – Opportunities for Special Target Groups  in AE/VET"
Od 28. studenoga do 1. prosinca 2017. godine Finska nacionalna agencija za obrazovanje (The Finnish National Agency for Education) organizirala je u Kuopiou tematski seminar "Validation of Non-formal and Informal Learning – Opportunities for Special Target Groups  in AE/VET". Seminar je organiziran za institucije iz europskih zemalja koje su uključene u obrazovanje odraslih, s posebnim naglaskom na obrazovanje ranjivih skupina, kao što su imigranti, dugo nezaposlene osobe, zatvorenici i osobe s posebnim potrebama.  
Seminar je bio prilika za umrežavanje različitih dionika sa sličnim obrazovnim interesima, koji su kroz predavanja i radionice  imali priliku raspraviti različite pristupe vrjednovanju neformalnog i informalnog učenja, njegove prednosti kao i izazove u procesu vrjednovanja kompetencija stečenih neformalnim i informalnim učenjem. Sudionici su imali prigodu upoznati se s terminologijom vrjednovanja te postupcima osiguravanja kvalitete u procesu vrjednovanja neformalnog i informalnog učenja.
U okviru seminara, tijekom radionica, predstavljene su različite tehnologije koje se mogu koristiti u procesu vrjednovanja, primjerice:  Competence Cards i Open Badges. Radionice su bile prigoda i za djelatno sudjelovanje i razmjenu iskustava sudionika kroz primjere dobre prakse u provedbi postupaka vrjednovanja neformalnog  i informalnog učenja.
Tematski seminar je predstavio i mogućnosti suradnje putem platforme EPALE te mogućnosti umrežavanja i suradnje između institucija u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koje su uključene u procese vrjednovanja.