Digitalne vještine za poučavanje i učenje u predmetima struke

Pod nazivom Digitalne vještine za poučavanje i učenje u predmetima struke održan je, 27. listopada 2017. u Srednjoj školi Ivana Lucića Trogir u Trogiru, stručni skup za nastavnike ekonomske skupine predmeta.
Stručnome skupu nazočilo je 29 nastavnika ekonomske skupine predmeta kojima je dobrodošlicu poželio ravnatelj Škole Jakša Geić, a nakon njega se nazočnima obratila Nina Kuljiš Palac, viša stručna savjetnica za ekonomiju, trgovinu i poslovnu administraciju, predstavivši program stručnoga skupa.
Suzana Mikulić, dipl. oec., održala je predavanje i radionicu na četiri teme - Igrifikacija u nastavi, koristeći kviz Kahoot, Anketiranje i obrada prikupljenih podataka, koristeći Google Docs, Suradnja uz virtualnu oglasnu ploču, koristeći Padlet, te Izrada mentalnih mapa uz korištenje Poppleta.
Nastavnici su sve vrijeme vježbali na računalima, što im se jako svidjelo jer će naučeno odmah moći primijeniti u nastavi.
Na kraju je Ivan Režić, dipl. oec., pokazao dva ogledna sata s primjenom IKT-a u nastavi ekonomske skupine predmeta.
Kolege Suzana Mikulić i Ivan Režić su sve materijale korištene na stručnome skupu postavili na mrežnim stranicama svoje škole kako bi svima bili dostupni. 
Srednja škola Ivana Lucića Trogir bila je odličan domaćin.