EntreComp i DigComp - novi referentni okviri Europske komisije

Europska je komisija, u suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom (Joint Research Centre JRC), razvila dva referentna okvira za potporu zajedničkom razumijevanju i razvoju dviju ključnih kompetencija:
 
1. Europski okvir za poduzetničke kompetencije - EntreComp;
2. Europski okvir za digitalne kompetencije za građane - DigComp.
 
Što je EntreComp?
 
EntreComp je alat koji podupire zajedničko razumijevanje poduzetničkih kompetencija i omogućava razvijanje poduzetničkih kompetencija koje podupiru životne prilike i zapošljivost. EntreComp je zajednički referentni okvir koji identificira 15 kompetencija u tri ključna područja koja opisuju što znači biti poduzetnički kompetentan.
 
Poduzetnička kompetencija ključna je transverzalna kompetencija. Biti poduzetan znači više od pokretanja poslovanja i trgovine - to također znači imati snažan osjećaj inicijative i djelovati na ideje i prilike za stvaranje vrijednosti za druge. EntreComp uspostavlja važnost poduzetništva i inicijative te definira na koji se način može razviti ta kompetencija kako bi se doprinijelo gospodarskim, društvenim i kulturnim izazovima.
 
Što je DigComp?
 
DigComp je alat koji podupire zajedničko razumijevanje digitalnih kompetencija i omogućava razvijanje digitalnih kompetencija koje podupiru životne prilike i zapošljivost. DigComp je zajednički referentni okvir koji definira 21 kompetenciju, grupirane u 5 ključnih područja, koja opisuju što znači biti digitalno kompetentan.
 
Biti digitalno kompetentan više je od mogućnosti korištenja najnovijeg uređaja ili softvera. Digitalna kompetencija ključna je transverzalna kompetencija koja znači biti u mogućnosti koristiti digitalne tehnologije na kritički, suradnički i kreativan način. DigComp traži od ljudi da razmišljaju o nizu pitanja poput pohrane podataka, zaštite digitalnog identiteta, razvoja digitalnog sadržaja i ponašanja na mreži.
 
Korištenje okvira
 
Oba okvira mogu se koristiti na različite načine, uključujući:
  • razvijanje nastavnih planova i programa obrazovanja i osposobljavanja;
  • razvoj neformalnih i WBL programa i osposobljavanja za potporu razvoju kompetencija;
  • kreiranje politika i postavljanje ciljeva za obrazovanje i osposobljavanje i razvoj vještina;
  • razvijanje alata za procjenu vještina i kompetencija, uključujući one koji se stječu neformalnim i neformalnim učenjem, kao i samovrjednovanje.
 
Oba okvira razvijena su tijekom više godina u suradnji s dionicima te s znanstvenom podlogom. Dobro su primljeni u svim sektorima kao ključna potpora suradnji i razvojnom radu od strane nastavnika, trenera, poslodavaca, stručnih tijela i kreatora politike.
 
Poveznice: