Održana konferencija „Strukovno obrazovanje i osposobljavanje i cjeloživotno učenje“

 
 
 

 
Povodom Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i s ciljem okupljanja dionika iz sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je konferenciju pod nazivom „Strukovno obrazovanje i osposobljavanje i cjeloživotno učenje“.

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, uoči kojeg je Konferencija organizirana, pokrenut je na poticaj Europske komisije kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje za napredne vještine i kvalitetna radna mjesta učinilo privlačnijim. Europski tjedan uključuje razna događanja koja su većim dijelom održavana u od 5. do 9. prosinca ove godine u cijeloj Europi, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Europski tjedan vještina svečano je zatvoren u petak, 9. prosinca 2016. godine u Bruxellesu. Hrvatsku su kao ambasadorice Europskog tjedna vještina na svečanom zatvaranju predstavljale sestre Morana Saračević i Martina Čičko-Petrić, modne dizajnerice iz Zagreba.
 
Konferencija „Strukovno obrazovanje i osposobljavanje i cjeloživotno učenje“ je održana uoči Europskog tjedna 28. studenoga 2016. godine, u hotelu Sheraton Zagreb, te je okupila  značajan broj dionika iz sustava strukovnog obrazovanja - državne dužnosnike, socijalne partnere,  ravnatelje srednjih strukovnih škola i druge dionike u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao i međunarodne goste i stručnjake.  S ciljem  isticanja i predstavljanja trendova, politika i primjera najbolje prakse strukovnog obrazovanja i osposobljavanja govornici i panelisti u programu događanja Konferencije predstavili su  niz relevantnih tema, koje su sudionike događanja potaknule na raspravu o hrvatskom sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao i o prioritetima i ciljevima razvoja sustava.  
 
U uvodnom obraćanju  prisutne na konferenciji su pozdravili gospodin Mile Živčić, ravnatelj ASOO-a, gospođa Manica Hauptman, savjetnica za Europski semestar iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i gospodin Momir Karin, pomoćnik ministra iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Ravnatelj Agencije, gosp. Mile Živčić, predstavio je Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020. koji je temeljni dokument i podloga za planiranje daljnjeg razvoja i modernizaciju sustava SOO-a. Sudionike konferencije je upoznao s prioritetima, ciljevima i mjerama razvoja sustava, koje predviđa Program, i kojima se planiraju postupne promjene u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Prioriteti koji su dio Programa razvoja, a o kojim je govorio gosp. Živčić, su usmjereni na poboljšanje relevantnosti sustava u odnosu na tržište rada, poboljšanje njegove kvalitete te promicanje izvrsnosti, privlačnosti i uključivosti sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao i njegovu internacionalizaciju te poticanje međunarodne mobilnosti učenika i nastavnika.
 
Gđa Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje, govorila je o izazovima razvijanja kulture kvalitete i uvođenja osiguranja kvalitete u obrazovni sustav te je kroz prezentaciju Samovrjednovanje strukovnih škola u RH- Analiza i inicijalne preporuke za unapređivanje predstavila analizu prednosti i preporuka za unapređenje procesa samovrjednovanja koji je u strukovne škole uveden 2012./2013. školske godine.

Gosp. Ivo Tunjić, načelnik Odjela za razvoj i osiguravanje kvalitete sustava strukovnog obrazovanja, u svom izlaganju Vrednovanje eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma, predstavio je rezultate praćenja eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma koji Agencija kontinuirano provodi od uvođenja strukovnih kurikuluma u srednje strukovne škole u školskoj godini 2013./2014. U svom je izlaganju govorio o podršci koju Agencija pruža školama koje su u eksperimentalnoj provedbi, a  kroz organiziranje stručnih usavršavanja i savjetodavnu stručnu podršku školama  te je predstavio rezultate stručnog praćenja i vrednovanja eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma.  
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je, sukladno Zakonu o obrtu, nadležna za provedbu pomoćničkih ispita u programima obrazovanja učenika za vezane obrte po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). Načelnica Odjela za strukovne kvalifikacije i povezivanje obrazovanja s tržištem rada, gđa Irena Ištvanić, u svom se izlaganju Provedba pomoćničkih ispita – problemi i preporuke osvrnula na nadležnosti Agencije u provedbi pomoćničkih ispita i izazove u pripremi, provedbi i izvješćivanju škola o provedenim pomoćničkim ispitima kao i o izazovima vezanim uz suradnju strukovnih škola i predstavnika obrtnika u provedbi ispita.
 
Izazovi inkluzije učenika s teškoćama u redovitom sustavu srednjoškolskog strukovnog obrazovanja predstavljeni su u prezentaciji gđe Sandre Jukić, više stručne savjetnice za učenike s teškoćama, koja je u svom izlaganju Rad s učenicima s teškoćama u strukovnim školama govorila o aktualnim pitanjima koja se odnose na odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u strukovnim školama te je informirala škole o obvezama i podršci  koju trebaju pružati učenicima tijekom njihovog obrazovanja, kako bi im se omogućila obrazovna inkluzija odnosno pružilo obrazovanja pod jednakim uvjetima, a u skladu s njihovim  sposobnostima i bez obzira na njihove različitosti.

Pomoćnik ravnatelja za razvoj obrazovanja odraslih, gosp. Mario Vučić, je u svom izlaganju Strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje govorio o obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj te o mogućnostima i potrebi značajnijeg uključivanja srednjih strukovnih škola u pružanje obrazovanja za stjecanje srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija u sustavu obrazovanja odraslih kao i u pružanju drugih oblika obrazovanja odraslih.
 
Srednje strukovne škole imaju iskustvo u pisanju i provođenju projekata sufinanciranih sredstvima iz EU fondova. Kako bi se škole i dalje uključivale u provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova i na taj način gradile svoje kapacitete za provedbu projekata te kroz pristup odozdo-prema gore sudjelovale i u modernizaciji sustava, pomoćnica ravnatelja za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU-a , gđa Martina Hundrić, je u svom izlaganju  Strukovno obrazovanje i osposobljavanje i cjeloživotno učenje kroz prizmu EU fondova – ASOO kao Posredničko tijelo razine 2 predstavila rezultate dosadašnjeg sudjelovanja škola u pripremi i provedbi projekata te govorila o mogućnostima koje se školama nude kroz sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda. Isto je tako predstavila i ulogu Agencije u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u RH.
 
O europskoj dimenziji strukovnog obrazovanja i iskustvima u modernizaciji sustava strukovnog obrazovanja govorio je i međunarodni gost, ravnatelj Centra za poklično izobraževanje iz Slovenije, gosp. Elido Bandelj. U svom izlaganju Važnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja - pogled na europske procese i iskustva Republike Slovenije gosp. Bandelj je sa sudionicima konferencije podijelio iskustva u razvoju sustava strukovnog obrazovanju u Sloveniji, od definiranja uloge i ciljeva strukovnog obrazovanja, usklađivanja strukovnog obrazovanja s tržištem rada, uvođenja strukovnih standarda i  novih programa obrazovanja, kvalifikacijskoj strukturi, nacionalnom i školskom kurikulumu i autonomiji škola kroz otvoreni kurikul, stvaranju mreže škola i programa i centara izvrsnosti, uvođenja osiguranja kvalitete u sustav, profesionalizacije uloge ravnatelja i dr.
 
Tijekom konferencije održana je i panel rasprava na temu Strukovno obrazovanje u RH 2020. u kojoj su sudjelovali predstavnici važnih dionika u sustavu SOO-a: ravnatelj Agencije, gosp. Živčić, pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja, gosp. Karin, ravnatelj CPI-a, gosp. Bandelj, gosp.  Balković iz Hrvatske udruge poslodavaca, gosp. Pavičin iz Hrvatske gospodarske komore, gosp. Mihalinec iz Nezavisnog sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te gosp. Zlatko Stić, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga iz Zagreba. Raspravu je moderirao gosp. Nino Buić, načelnik Odjela za međunarodnu suradnju i projekte Agencije. Tijekom rasprave sudionici su se dotaknuli niza aktualnih pitanja te se raspravljalo o ulozi i značaju strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, o modernizaciji sustava strukovnog obrazovanja i ulozi svih dionika u sustavu u tom procesu, s naglaskom na ulogu predstavnika gospodarstva, o ulozi nastavnika u implementaciji promjena u sustav.


Konferenciju su pratili i mediji, a službeni medijski pokrovitelji konferencije su bili Hrvatska izvještajna novinska agencija - HINA i Školske novine, na čijim se  internetskim stranicama mogu pronaći vijesti o konferenciji. Također, u 39-tom broju Školskih novina, koji je objavljen 6. prosinca 2016. godine, tema broja je STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE - Prema kvalitetnom, učinkovitom, inovativnom segmentu obrazovanja koji je povezan s tržištem rada, s konferencijom kao osnovnom podlogom teme.

Zahvaljujemo svim sudionicima konferencije na sudjelovanju i doprinosu. Nadamo se da smo kroz program konferencije koji smo pripremili ispunili vaša profesionalna i osobna očekivanja te uspješno predstavili smjernice daljnjeg razvoja hrvatskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te vas potaknuli da svojim djelovanjem doprinesete daljnjem razvoju sustava na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Materijale s konferencije te galeriju slika pronađite na službenoj stranici konferencije .