Pomoćnički ispiti

Prema Kalendaru pomoćničkih ispita za razdoblje od lipnja 2016. do ožujka 2017. (KLASA: 133-01/16-07/01, URBROJ: 332-06-00/2-16-01 od 6. svibnja 2016.), dana 10. listopada 2016. godine u školama u kojima su učenici prijavili polaganje ispita provodit će se pisani dio pomoćničkog ispita.

Popis učenika koji su u školskoj godini 2015./2016. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte te osoba koja udovoljava uvjetima iz članka 62. stavka 3. Zakona o obrtu, a koji mogu pristupiti ispitu, možete pronaći ovdje. Osobe koja udovoljavaju uvjetima iz članka 62. stavka 3. Zakona o obrtu, praktični dio pomoćničkog ispita polagat će od 3. do 7. listopada 2016. godine.

Mapa s popisom prijavljenih kandidata za 2. rok pomoćničkih ispita nalazi se u sažetom/ZIP formatu te ju je, nakon preuzimanja na svoje računalo, korištenjem odgovarajućega programa (možete ga preuzeti ovdje), potrebno prebaciti iz sažetog/ZIP formata. Nakon ovoga postupka moći ćete pregledati mapu s popisom u kojoj se nalaze podmape s nazivima škola i zanimanja u kojima će se pomoćnički ispit provoditi.


NAPOMENA:

30. rujna 2016  Dodatak popisa učenika za polaganje pomoćničkog ispita u drugom roku (Strojarska i prometna škola Varaždin i Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb).