Eurostat: Indikatori za podršku strategiji Europa 2020

Eurostat je izdao publikaciju „Pametnije, zelenije, uključivije – Indikatori za podršku Strategiji Europa 2020“, u sklopu koje se podržava strategija Europa 2020 kroz nadziranje napretka prema ciljevima definiranima kroz tri međusobno podupirajuća prioriteta pametnog, održivog i uključivog rasta. Analiza je zasnovana na glavnim indikatorima strategije Europa 2020 koji su odabrani kako bi se nadgledao napredak prema ciljevima strategije. Drugi indikatori usredotočeni su na specifične podgrupe društva ili na povezane kontekstualne teme, a također se koriste kako bi se produbila analiza i predstavila šira slika. Publikacija predstavlja službene statističke podatke Europskog statističkog sustava, a diseminira je Eurostat. Obuhvaća period od 2002. ili 2008. godine do zadnje godine za koju su dostupni statistički podaci (2014. ili 2015. godina).
 
Prema publikaciji Hrvatska ima daleko najnižu stopu ranog napuštanja školovanja u Europskoj uniji u 2015. godini, te je nadmašila cilj za 2020. godinu. Do 2010. godine ostala je ispod predviđene razine emisije stakleničkih plinova za područja koja su izvan Europske sheme trgovanja emisijama stakleničkih plinova, što dopušta povećanje emisija od 11% u 2020. godini u usporedbi s baznom godinom Odluke o podjeli napora (ESD – Effort Sharing Decision). 2014. godine Hrvatska je također premašila nacionalne ciljeve za obnovljive izvore energije i potrošnju primarne energije. Udio stanovništva između 30 i 34 godine s visokoškolskim obrazovanjem povećao se za 12,4% u razdoblju između 2008. i 2015. godine, te je značajno umanjena udaljenost od nacionalnog cilja za 2020. godinu. U 2014. godini Hrvatska se približila postizanju prihvaćenog cilja za smanjenje stope siromaštva, ali se malo udaljila od nacionalnog cilja za financiranje istraživanja i razvoja. Stopa zaposlenosti u Hrvatskoj je postupno padala u prvim godinama ekonomske krize, ali je do 2015. godine umanjena udaljenost do nacionalnog cilja od 62,9% na 2,4%.
 
Najnovije izdanje publikacije može se preuzeti ovdje: http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-EZ-16-001&language=en