Uvodni sastanak radnih skupina strateškog okvira Obrazovanje i osposobljavanje - ET 2020.

U Briselu je 22. i 23. veljače održan prvi zajednički sastanak šest radnih skupina uključenih u europski strateški okvir Obrazovanje i osposobljavanje - ET 2020, gdje se raspravljalo u ulozi i funkciji radnih skupina te budućim koracima.
Prvi sastanak radnih skupina strategije ET 2020 održao se u Bruxellesu 22. i 23. veljače 2016. godine. Radne skupine razvijaju razmjenu informacija i iskustava o problemima poznatih sustavima obrazovanja i osposobljavanja u državama članicama.
One ubrzavaju međusobno učenje i osnažuju nacionalne donisitelje politika s primjerima dobre prakse. Fokusirajući se na prioritetna područja zajednički identificirana od strane Europskog Vijeća i Europske komisije u strateškom okviru ET 2020, šest radnih skupina okupljaju više od 400 članova, koji uključuju stručnjake iz država članica i kandidatkinja, zemalja EFTA-e, europskih socijalnih partnera, civilnog društva, agencija EU te međunarodnih organizacija.
Šest radnih skupina ET 2020 su:
  • Radna skupina o školama
  • Radna skupina o modernizaciji visokog obrazovanja
  • Radna skupina o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
  • Radna skupina o obrazovanju odraslih
  • Radna skupina o digitalnim vještinama i kompetencijama
  • Radna skupina o Promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije kroz obrazovanje.
Početni sastanak u Bruxellesu je prvi put da je organiziran zajednički sastanak za sve radne skupine. Nakon uvodne sjednice slijedila je interaktivna panel-rasprava s predstavnicima država članica i Europske komisije. Panelisti su dijelili iskustva iz prijašnjih radnih skupina i odgovarali na pitanja o statusu radnih skupina, njihovim radnim metodama i njihovoj ulozi u stvaranju politika EU. Poslije zajedničkog plenarnog sastanka, svaka radna skupina raspravila je kako se najbolje organizirati radi postizanja zadanih rezultata u svojemu mandatu, te identificirala teme webinara i aktivnosti suradničkog učenja do lipnja 2018.

Dodatne informacije:
ET 2020 (Education and Training 2020 / Obrazovanje i osposobljavanje 2020)
Više informacija te kratki informativni video možete pronaći na sljedećoj poveznici, kao i u arhivskoj vijesti Agencije.

Radne skupine ET 2020
Više informacija o radnim skupinama dostupno je na poveznici.