Izvješće s UNESCO-UNEVOC-ove virtualne konferencije "Vještine za kreativne industrije"

U okviru UNESCO-UNEVOC-ova e-Foruma održana je dvotjedna virtualna konferencija na temu Vještine za kreativne industrije. Na konferenciji su sudjelovala 153  stručnjaka za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (tSOO) iz 64 zemlje. Virtualna konferencija je stimulirala raspravu i razmjenu saznanja te povećala razumijevanje sudionika o tSOO-vome mjestu u kreativnim industrijama. Važno je i to da je pružila priliku UNESCO-UNEVOC-u za istraživanje veza između vješte radne snage i kulturnoga sektora, jednog od vodećih UNESCO-vih programa. 

Virtualnom konferencijom je moderirao Paul Collard, direktor međunarodne zaklade Creativity, Culture and Education (CCE) - posvećene promicanju kreativnosti među djecom i mladima kroz obrazovanje.
Izvješće virtualne konferencije istražuje pitanja vezana za, među ostalim, potrebne vještine za kreativne industrije, vezu između kreativnih ekonomija i tSOO-a, ulogu kreativnosti u tSOO-u, različite strukovne puteve prema kreativnim poslovima i naravi kreativnih poslova i ekonomija. Kako bi odgovorilo na ova pitanja, izvješće ne samo da sažima dokaze uzete u obzir i postignute zaključke tijekom virtualne konferencije, nego ove uvide nadopunjava i dodatnim informacijama prikupljenima na međunarodnom istraživanju.

U izvješću se može uočiti opće mišljenje kako bi trebalo više cijeniti  kreativne vještine i kako postoji potreba za takvim vještinama u svim industrijama. Doista, tijekom virtualne konferencije sudionici su vidjeli kreativne vještine kao jedne od središnjih setova vještina potrebnih svim radnicima u trajnom zaposlenju. Sudionici su prepoznali kako će promoviranje kreativnih vještina također ostaviti posljedice u strukovnoj pedagogiji, a to se posebice odnosi na zemlje izvan Europe gdje je veća potreba za njegovanjem takvih vještina, kako bi se stvarale vrijedne prilike za zapošljavanje.
 
http://www.unevoc.unesco.org/up/2014eForum_Creative_Industries_Report.pdf