Poziv na sudjelovanje u razvoju ESCO-a

Što je ESCO i kako funkcionira?


ESCO je višejezična klasifikacija Europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja. ESCO identificira i kategorizira vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja relevantne za tržište rada EU te obrazovanje i osposobljavanje na 25 EU jezika.

Online portali za traženje posla uglavnom koriste jedan sustav klasifikacije i jedan jezik. Razmjena podataka između njih je teška, ponajviše kada su sustavi bazirani u različitim državama, što otežava pronalazak poslova izvan granica države.

ESCO identificira i kategorizira vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja na standardni način, koristeći standardnu terminologiju na svim jezicima EU i otvoreni format koji mogu koristiti i softveri vanjskih zainteresiranih strana. On omogućava korisnicima razmjenu životopisa i slobodnih radnih mjesta pohranjenih u različitim IT sustavima.

Višejezična ESCO klasifikacija je:
 

 • složena od tri međusobno povezana stupa koji pokrivaju zanimanja, vještine/kompetencije i kvalifikacije
 • povezana s relevantnim međunarodnim klasifikacijama i okvirima, poput NACE, ISCO i EQF
 • dostupna besplatno svim dionicima kroz ESCO portal (https://ec.europa.eu/esco)
 
Tko ima koristi od ESCO i kako?
 • osobe u potrazi za poslom – jednostavnija potraga za poslom u drugim državama EU, bez obzira jesu li učenici/studenti, trenutno nezaposleni ili u procesu promjene zanimanja
 • obrazovne institucije – u mogućnosti su: 1) opisati ishode njihovih kvalifikacija s ESCO terminologijom vještina i kompetencija, što čini kvalifikacije transparentnijima, te 2) prilagoditi svoje programe u skladu s povratnim informacijama s tržišta rada
 • poslodavci – lakše zapošljavanje osoba iz inozemstva
 • online portali za traženje zaposlenja – poput EURES-a, europske mreže poslova, kojima je lakše povezati ljude s poslovima u svim državama članicama EU, čak i kada su životopisi i oglasi za posao na različitim jezicima


Proces online savjetovanja

ESCO pokriva sva gospodarska područja, grupirana u 27 sektora, od kojih je 11 već dovršeno. Kako bi razvili ostalih 16 sektora, Europska komisija će pokrenuti online savjetovanje 14. listopada 2015. Sudionicima će biti predstavljen nacrt sadržaja putem platforme. Online platforma savjetovanja je suradnički prostor za susretanje gdje sektorski stručnjaci mogu predlagati i unaprjeđivati sadržaj ESCO. Stručnjaci također mogu podupirati i ocjenjivati sadržaje.
Proces online savjetovanja će biti otvoren šest tjedana.

Ciljani sudionici

Europski dionici sa stručnim iskustvom u jednom gospodarskom sektoru i sa razumijevanjem terminologije te strukture zanimanja, vještina, kompetencija i/ili kvalifikacija unutar toga sektora.

Proces sudjelovanja

Svi zainteresirani dionici su pozvani prijaviti se putem linka: http://ocp.escoportal.eu
 

Kontakt:

Tajništvo ESCO
Rue de la Science 14 B, Brussels
E-mail: empl-esco-secretariat@ec.europa.eu
 

16 gospodarskih sektora za online savjetovanje: 
 

 • Poslovna administracija (BUSI)
 • Kemijska industrija (CHEM)
 • Građevinarstvo (CONS)
 • Obrazovanje (EDUC)
 • Opskrba energentima i vodom, upravljanje otpadom i otpadnim vodama (ENER)
 • Financije, osiguranje i poslovanje nekretninama (FINA)
 • Proizvodnja potrošačkih proizvoda, osim hrane, napitaka, duhana, tekstila, odjeće i kože (GOOD)
 • Proizvodnja električne opreme, računalnih, elektroničkih i optičkih proizvoda (ELEC)
 • Proizvodnja industrijskih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (META)
 • Proizvodnja transportne opreme (MTEQ)
 • Mediji (MEDI)
 • Osobne usluge, usluge administrativne pomoći te sigurnosne i istražiteljske aktivnosti (PERS)
 • Javna uprava, obrambene i članske organizacije (PUBL)
 • Znanstvene i tehničke aktivnosti (SCIE)
 • Prerada drva, papir i tiskarstvo (WOOD)