Obavijest o polaganju pomoćničkog ispita u drugom roku

Prema Kalendaru polaganja pomoćničkih ispita (KLASA: 133-01/14-07/01, URBROJ: 332-01-00/1-14-01 od 29. svibnja 2014.), dana 10. listopada 2014. godine u školama u kojima su učenici prijavili polaganje ispita provodit će se pisani dio pomoćničkog ispita.

Popis učenika koji su u školskoj godini 2013./2014. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrt a koji mogu pristupiti ispitu možete pronaći ovdje

Mapa s popisom nalazi se u sažetom/ZIP formatu te ju je, nakon preuzimanja na svoje računalo, korištenjem odgovarajućega programa (možete ga preuzeti ovdje), potrebno prebaciti iz sažetog/ZIP formata. Nakon ovoga postupka moći ćete pregledati mapu s popisom u kojoj se nalaze podmape s nazivima škola i zanimanja u kojima će se pomoćnički ispit provoditi.
 
Popis kandidata koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te najmanje 1 godinu radnog iskustva u zanimanju u kojem žele polagati pomoćnički ispit možete pronaći u podmapi Kandidati sa završenim srednjim strukovnim obrazovanjem i potrebnim radnim iskustvom.
 
Kandidati koji imaju završeno srednje strukovno obrazovanje u istom obrazovnom sektoru te potrebno radno iskustvo, pomoćnički ispit polažu u Obrtničkoj školi za osobne usluge, Savska cesta 23, Zagreb.
Ispit se polaže prema kalendaru pomoćničkih ispita i to:
-          praktični dio ispita - 1. do 9. listopada 2014.
-          pisani dio ispita - 10. listopada 2014.
-          usmeni dio ispita 14. listopada 2014.
 
Prije polaganja ispita kandidati su dužni uplatiti iznos od 1.200,00 kn
Primatelj: Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb
IBAN primatelja: HR0423600001101429284
Poziv na broj: OIB kandidata
Svrha: troškovi polaganja pomoćničkog ispita
 
Potvrdu o uplaćenim troškovima polaganja pomoćničkog ispita dostaviti Školi.
 
Molimo kandidate koji su prijavili polaganje pomoćničkog ispita da se jave u Obrtničku školu za osobne usluge, Zagreb u svezi dogovora oko provedbe praktičnog dijela ispita
NAPOMENA:


29.9.2014 Dodatak popisa učenika za polaganje pomoćničkog ispita u drugom roku (Obrtnička tehnička škola Split, Srednja strukovna škola Velika Gorica, Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad, Srednja škola Brač, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Tehnička škola Požega)