ODOBRENO TRINAEST NOVIH POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu  (Narodne novine, 27/2010.) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrava za uporabu u školama pomoćna nastavna sredstva.
➢  Odlukom od 7. veljače 2014. odobrena je MAPA ZA PRAKTIČNU NASTAVU, autora Zvonimira Vlaića i Mladena Zrne, i ona je uvrštena na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavni predmet Praktična nastava za prva tri razreda u obrazovanjima kod svih obrtničkih i industrijskih programa.
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije u spomenutim programima.
➢  Odlukom od 21. veljače 2014. odobren je PRIRUČNIK IZ OSNOVA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, MARKETINGA EKOLOŠKIH PROIZVODA I EKOAGROTURIZMA, skupine autora (R. Bakan, T. Kakša, M. Kobra i ostali), i on je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za izborni nastavni predmet Ekološka poljoprivreda te za predmet Praktična nastava u obrazovanju kod svih trogodišnjih i četverogodišnjih programa u poljoprivredi te za nastavni predmet Ekološka poljoprivreda i održivi razvoj za prvi razred u obrazovanju za stjecanje kvalifikacije agrotehničar.
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije u spomenutim programima.
➢  Odlukom od 6. ožujka 2014. odobren je priručnik TEHNOLOGIJA ZANIMANJA, autora Joze Jelinića, i on je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavni predmet Tehnologija zanimanja – Praktična nastava za sva tri razreda u programima za sva pomoćnička zanimanja u Obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije u spomenutim programima.
➢  Odlukom od 10. ožujka 2014. odobren je priručnik e-u INFO-PLUS, elektronički priručnik informatike/računalstva s provjerom znanja, skupine autora (T. Gvozdanović, Z. Ikica, I. Kos i ostali), i on je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavne predmete Informatika i Računalstvo u svim razredima u programima za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri i četiri godine.
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije u spomenutim programima.
➢  Odlukom od 10. ožujka 2014. odobren je Propyx sustav za online provjeru znanja, skupine autora (K. Husak, S. Husak, N. Milijaš i ostali), i on je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se sustav može koristiti za nastavne predmete Informatika i Računalstvo u svim razredima u programima za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri i četiri godine.
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije u spomenutim programima.
➢  Odlukom od 26. ožujka 2014. odobren je TEMELJNI PRIRUČNIK ZA KANDIDATE ZA VOZAČE SVIH KATEGORIJA VOZILA (AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G i H) S TESTOVIMA I ODGOVORIMA, autora T. Kišića i D. Posavca, i on je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavni predmet Propisi u cestovnom prometu u prvom, drugom i trećem razredu u obrazovanju za zanimanje vozač motornog vozila, tehničar cestovnog prometa, traktorist i cestar.
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije u spomenutim programima.
➢  Odlukom od 18. travnja 2014. odobreno je nastavno pomagalo  Anatomski model nosnih šupljina i paranazalnih sinusa „Fess Slices“, skupine autora (D. Manestar, M. Perinić, S. Maričić), i ono je uvršteno na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeno se nastavno pomagalo može koristiti za nastavni predmet Anatomija i fiziologija koji se nalazi u obveznom dijelu svih nastavnih planova i programa/strukovnih kurikuluma iz Obrazovnoga sektora za zdravstvo i socijalnu skrb, a izvodi se od prvoga do trećega razreda, ovisno o nastavnome planu i programu/strukovnom kurikulumu.
Pomoćno nastavno sredstvo može se koristiti i za nastavni predmet Radiologija za četvrti razred u obrazovanju za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra/tehničar opće njege.
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije iz Obrazovnoga sektora za zdravstvo i socijalnu skrb.
 
  • Odlukama od 15. svibnja  2014. odobrena su sljedeća pomoćna nastavna sredstva:
 
➢  Dnevnik praktične nastave 1, autorice Božice Uroić, i on je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
 
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavni predmet Praktična nastava za prvi razred u programu za zanimanje prodavač  u Obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija.
 
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa za zanimanje prodavač ili do donošenja strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač.
 
 
➢  Dnevnik praktične nastave 2, autorice Božice Uroić, i on je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavni predmet Praktična nastava za drugi razred u obrazovanju za zanimanje prodavač u Obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija. 
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa za zanimanje prodavač ili do donošenja strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač.
 
➢  Dnevnik praktične nastave 3, autorice Božice Uroić, i on je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavni predmet Praktična nastava za treći razred u obrazovanju za zanimanje prodavač u Obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija. 
 
Odobreno pomoćno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa za zanimanje prodavač ili do donošenja strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač.
 
➢  Radna bilježnica za praktičnu nastavu 1, autorice Tamare Sapanjoš, i ona je uvrštena na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavni predmet Praktična nastava za prvi razred u obrazovanju za zanimanje prodavač u Obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija.
Odobreno pomoćno nastavno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna nastavnog plana i programa za zanimanje prodavač ili do donošenja strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač.
 
➢  Radna bilježnica za praktičnu nastavu 2, autorice Tamare Sapanjoš, i ona je uvrštena na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavni predmet Praktična nastava za drugi razred u obrazovanju za zanimanje prodavač u Obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija.
Odobreno pomoćno nastavno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna nastavnog plana i programa za zanimanje prodavač ili do donošenja strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač.
 
➢  Radna bilježnica za praktičnu nastavu 3, autorice Tamare Sapanjoš, i ona je uvrštena na popis pomoćnih nastavnih sredstava koja imaju odobrenje za uporabu do donošenja izmjena i dopuna nastavnoga plana i programa ili strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije.
Navedeni se priručnik može koristiti za nastavni predmet Praktična nastava za treći razred u obrazovanju za zanimanje prodavač u Obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija.
Odobreno pomoćno nastavno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna nastavnog plana i programa za zanimanje prodavač ili do donošenja strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač.
 
Tablicu s kompletiranim popisom pomoćnih nastavnih sredstava možete pronaći ovdje.