Poziv na informativnu radionicu - Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II

U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se 13., 16. i 17. lipnja 2014. godine u konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, na adresi Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Cilj radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijma natječaja. 

Broj sudionika na informativnoj radionici  je ograničen te se može prijaviti samo jedan/na djelatnik/ica iz pojedine institucije. U obzir će se uzimti prijave pristigle do 5. lipnja 2014. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena  uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavaja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su poslali prijavu, bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije dva dana nakon roka zatvaranja prijava. Sudjelovanje na informativoj radionici je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenje za kratke pauze i radne materijale.

Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf@mzos.hr

Napomena: Za sudjelovanje se mogu prijaviti samo djelatnici/e institucija sukladno kriterijima prihvatljivosti prijavitelja navedenimau Uputama za prijavitelje.


- Prijavni obrazac