Novi strukovni kurikulumi u eksperimentalnoj provedbi od 2013./14.

Agencija je otvorila mogućnost iskaza interesa strukovnih škola za provedbom strukovnih kurikuluma programiranih u skladu s novom metodologijom.
Škole svoj interes trebaju iskazati najkasnije do 27. ožujka 2013. godine ispunjavajući tablicu koju možete preuzeti ovdje te je ispunjenu vratiti Agenciji na e-adresu kurikulumi@asoo.hr.
 
25 paketa strukovnih kurikuluma koji obuhvaćaju standard zanimanja, standard kvalifikacije i strukovni kurikulumi su:

Nove kvalifikacije i strukovni kurikulumi:

1.    Tehničar za jahte i marine 2.    Modelar obuće i kožne galanterije
3.    Šumar

Novi naziv za postojeće strukovne programe: 

4.    Strojarski računalni tehničar (stari naziv: Računalni tehničar u strojarstvu)
5.    Tehničar tjelesne zaštite (stari naziv: Tehničar zaštite osoba i imovine)
6.    Tehničar za poštanske i financijske usluge (stari naziv: Tehničar PT prometa)
7.    Tehničar geodezije i geoinformatike (stari naziv: Geodetski tehničar)
8.    Modni tehničar (stari naziv: Odjevni tehničar)
9.    Agrotehničar (objedinjuje i mijenja programe: Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje)


Novi strukovni kurikulumi koji zadržavaju isti naziv:

10. Drvodjeljski tehničar dizajner
11. Medijski tehničar
12. Ekonomist
13. Prodavač
14. Ekološki tehničar
15. Web dizajner
16. Tehničar za vozila i vozna sredstva
17. Klesarski tehničar
18. Komercijalist
19. Prehrambeni tehničar
20. Tehničar za mehatroniku
21. Tehničar cestovnog prometa
22. Kozmetičar
23. Tehničar za elektroniku
24. Nautičar unutarnje plovidbe
25. Tehničar za računalstvo
26. Pomorski nautičar