Poziv voditeljima obrazovanja odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u 2013. godini organizira andragoško usavršavanje za posebnu ciljnu skupinu andragoških djelatnika. Program usavršavanja je namijenjen voditeljima obrazovanja odraslih radi produbljivanja postojećih i stjecanja novih kompetencija u području organiziranja, operativnoga planiranja i pripreme materijala za samoučenje polaznika u različitim oblicima izvođenja nastave. Seminari su organizirani na regionalnoj razini u pet gradova: Splitu, Osijeku, Koprivnici, Rijeci i Zagrebu.
 
Tema prvoga seminara je: ULOGA VODITELJA OBRAZOVANJA U KVALITETI RADA USTANOVE
 
Seminare vode djelatnici Odjela za razvoj i osiguravanje kvalitete obrazovanja odraslih u suradnji s vanjskim suradnicima Agencije koji su osposobljeni za vođenje stručnih usavršavanja u području andragoških tema.
 
Pozivamo vas da odaberete broj stručnoga skupa (grad i nadnevak održavanja prvoga seminara) na kojem želite sudjelovati, ispunite prijavnicu i pošaljete je na elektroničku adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih usavrsavanje@asoo.hr najkasnije 7 dana prije početka  odabrane edukacije.
Na seminarima stručnog usavršavanja mogu sudjelovati andragoški djelatnici čiji su podatci vidljivi u bazi podataka Agencije (Andragoški zajednički upisnik podataka – AZUP). U slučaju spriječenosti sudjelovanja na odabranome stručnomu skupu, nužno je, pisanim putem (elektroničkom poštom), o tome obavijestiti Agenciju (na usavrsavanje@asoo.hr)  najkasnije četiri (4) dana prije početka.
 
Broj sudionika ograničen je na najviše 30 sudionika.
 
Nakon završetka seminara sudionici će dobiti potvrdu o stručnom usavršavanju.
Kotizacija za navedene edukacijske radionice se ne plaća.
 
Raspored održavanja Seminara
Program
Prijavnica