Prvo stručno usavršavanje nastavnika srednjih medicinskih škola u programima dentalni tehničar/tehničarka i dentalni asistent/asistentica na Medicinskom fakultetu u Rijeci

U petak, 5. listopada 2012. održano je stručno usavršavanje za nastavnike u programima dentalni tehničar/tehničarka i dentalni asistent /asistentica pod nazivom "Unapređenje oralnog zdravlja i rizični čimbenici u dentalnoj medicini". Ovo je prvo stručno usavršavanje za nastavnike u programima dentalni tehničar/tehničarka i dentalni asistent /asistentica koje je održano u okruženju rada na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Ordinacije dentalne medicine nalaze se u sklopu Klinike za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka.
 
Seminar je organizirala Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dok su suorganizatori bili Hrvatska komora dentalne medicine, Medicinski fakultet u Rijeci i Medicinska škola u Rijeci. Koordinator stručnog usavršavanja bio je Josip Brusić, dr.med.dent., dok je za planiranje i pripremu skupa bila zadužena Vlatka Klašnja, dipl. ing., viša stručna savjetnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 
 Skupu su se obratili:
 • mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent. - predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine
 • prof.dr.sc. Renata Gržić, dr.med.dent. - prodekan za dodiplomski sveučilišni studij dentalne medicine, te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci, predstojnica klinike za dentalnu medicinu
 • Radovan Šoljaga, dr. - ravnatelj Medicinske škole u Rijeci
 • Josip Brusić, dr.med.dent., voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika u programima dentalni tehničar/tehničarka i dentalni asistent /asistentica.
Nazočni su imali priliku čuti predavanja o:
 • Primjena pričvrstaka - doc.dr.sc. Robert Antonić, dr.med.dent.
 • Precizan rad - izazov dentalnog laboratorija - Josip Brusić, dr.med.dent.
 • Jednokomadni odljevi, greške pri lijevanju - Tomislav Pezelj, dentalni tehničar
 • Uspješna suradnja unutar dentalnog tima - doc.dr.sc. Alen Braut, dr.med.dent.
  • Uloga dentalnog asistenta / asistentice u preventivnim postupcima i mjerama
  • Uloga dentalnog asistenta / asistentice za uspješnu terapiju ispunom
 
Za nastavnike u programu dentalni asistent/asistentica organizirane su i vježbe u ordinaciji dentalne medicine pod stručnim vodstvom doc. dr. sc. Alena Brauta, dr. med. dent. s Medicinskog fakulteta u Rijeci.
 
Na ovom stručnom skupu su nastavnici po prvi put imali prigodu vidjeti rezultate dobre suradnje obrazovnih ustanova različitih razina obrazovanja. Trebalo bi biti prirodno da se ustanove nadležne za visoko i srednje obrazovanje međusobno povezuju te da zajedno doprinose unapređenju sustava strukovnog obrazovanja, u ovom slučaju iz Obrazovnog sektora za zdravstvo i socijalnu skrb.
 
Stručni skup su popratili i predstavnici Hrvatske komore dentalne medicine koji su kao krovna organizacija za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente skup označili visoko kvalitetnim i dobro organiziranim.
 
Kao koordinator ovog stručnog skupa i voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika u programima dentalni tehničar /tehničarka i dentalni asistent/asistentica, ovim putem se zahvaljujem Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih što je prepoznala potrebu za organiziranjem stručnih usavršavanja nastavnike struke u realnom radnom okruženju.
 
Također ističem želju i entuzijazam da će se po pitanju stručnog usavršavanja nastavnika struke nastaviti dobra suradnja između Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ustanova nadležnih za visoko i srednje obrazovanje te strukovnih komora/udruženja jer je to u interesu svih dionika, a pogotovo polaznika strukovnih programa.
 
Foto-galerija:
http://ss-medicinska-ri.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=343
Josip Brusić, dr. med. dent., voditelj stručnog vijeća nastavnika
u programima dentalni tehničar/tehničarka i dentalni asistent /asistentica