UNESCO: Šangajski Konsenzus o tehničkom i strukovnom obrazovanju

Razvoj tehničkog i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (tSOO) mora biti glavni prioritet u nastojanju izgradnje uključivijih i zelenijih društva te suočavanja s globalnom nezaposlenošću,
zaključili su sudionici trećeg UNESCO-vog Kongresa o Tehničkom i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koji je održan 13.-16. lipnja u Šangaju. Predstavnici iz 117 zemalja sudjelovali su na Kongresu, na kojem su sagledani načini preobrazbe TSOO-a kako bi moglo brže odgovoriti na potrebe društava 21 stoljeća.

''Širom svijeta, vlade i privatni sektor uviđaju koliku važnost strukovno obrazovanje ima u održivom i ravnopravnom razvoju. Uvedene su mnoge nove politike s ciljem poboljšanja sustava, i što je najvažnije, s ciljem poboljšanja njegove kvalitete'' naglasio je Qian Tang, zamjenik Glavnog Direktora za obrazovanje UNESCO-a, na zatvaranju Kongresa.

''Financijska kriza je potaknula novi val nezaposlenosti. Nezaposlenost mladih je uzletjela u mnogim zemljama. Iako korijen krize leži izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja, nemogućnost sustava strukovnog obrazovanja u nekim zemljama da ponudi adekvatan odgovor, izazvala je kritike mnogih'' kaže g.Tang.

Sudionici su pozvali na dubinsku preobrazbu i jačanje tSOO-a te utvrdili aktivnosti koje to omogućuju; veće sudjelovanje dionika u upravljanje sustavom tSOO-a čime se jača njegova relevantnost, podizanje kvalitete sustava, prilagođavanje kvalifikacija kako bi one osigurale mladima pristup tržištu rada, veća ulaganja u sustav Tsoo-a te poticanje različitih načina financiranja te zagovaranje t-SOO-a kako bi se povećala njegova privlačnost. Šangajski Konsenzus na hrvatskom jeziku, Shanghai Consensus na engleskom jeziku.

U završnoj deklaraciji, leaderi u području strukovnog obrazovanja pozvali su UNESCO na daljnje ulaganje napora u promoviranje međunarodne rasprave o t-SOO-u te jačanje UNEVOC-ove mreže čiji je nacionalni predstavnik za RH ASOO.

''U tijeku je promjena razmišljanja o prirodi i ulogama TSOO-a u pridonošenju izgradnji što ravnopravnijih i održivijih načina ljudskog razvoja. Ova promjena razmišljanja označava promjenu fokusa sa kratkoročnih na dugoročne razvojne potrebe, od proširenja sustava do njihove preobrazbe, od doprinošenja gospodarskom rastu do povećanja interesa za socijalnu jednakost", rekao je Yusuf Alide, Izvršni Direktor, TEVETA Malawi, Posebni Izvjestitelj sa Kongresa.

U domaćinstvu Vlade Narodne Republike Kine, Treći Kongres o TSOO-u je organiziran pod UNSECO-om, uz potporu Međunarodne Organizacije Rada (ILO), Svjetske Banke, Razvojne banke Azije, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te Europske zaklade za strukovno obrazovanje (ETF).

Shanghai Consensus
Šangajski konsenzus