Preporuke strukovnim školama s panel-rasprave „Profesionalno usmjeravanje i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju“

Jedan od rezultata ove panel-rasprave su preporuke školama za nadolazeće upise učenika s teškoćama u razvoju u strukovne programe:
  1. Aktivirati stručna povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkoga stanja djeteta koja određuju primjerene oblike školovanja, a u čijem se sastavu nalaze i nadležni školski liječnici za određenu školu (od prošle školske godine svaka je srednja škola trebala dobiti imenovano stručno povjerenstvo od ureda državne uprave u županiji nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, a sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva).
  2. Ako ima nejasnoća u svezi s rješenjem ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi i/ili ako kandidati prilažu zdravstvenu dokumentaciju koju bi trebala pogledati kompetentna osoba (liječnik), konzultirati stručna povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkoga stanja djeteta za pojedinu školu.
  3. Kontaktirati osnovnu školu radi dobivanja izvješća o napredovanju učenika s teškoćama u razvoju tijekom osnovnog obrazovanja, njegovim jačim stranama i sposobnostima te o ostvarenoj prilagodbi nastavne tehnologije.
Na panel-raspravi su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ureda pravobraniteljice za djecu, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te predstavnici srednjih strukovnih škola.

Fotografije: