POLAZNICIMA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH OMOGUĆENO KORIŠTENJE CARNet-ovih USLUGA

 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNet, a na poticaj Vijeća za obrazovanje odraslih, s danom 24. listopada 2011. omogućuje odraslim polaznicima koji pohađaju formalne programe obrazovanja odraslih pristup CARNet-ovim uslugama i servisima pod jednakim uvjetima i na isti način kao i ostalim CARNet-ovim korisnicima iz sustava osnovnoga i srednjega školstva.

Informatičke kompetencije i pristup internetu ključni su za razvoj kulture cjeloživotnog učenja te će polaznicima obrazovanja odraslih korištenje ovih usluga pomoći u svakodnevnom učenju i osobnom razvoju.
Ustanova za obrazovanje odraslih popunjavanjem Obrasca može zatražiti korištenje ovih usluga za svoje polaznike, a polaznici obvezno moraju biti uneseni u Bazu podataka AgencijeAZUP (Andragoški zajednički upisnik podataka).
Popunjeni Obrazac potpisuje odgovorna osoba ustanove te sam polaznik. Obrasci se šalju se na e-poštu: bazaaoo@asoo.hr ili na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, Zagreb.
Nakon zaprimanja zahtjeva Agencija će korisnički račun poslati poštom na adresu polaznika te je stoga važno provjeriti točnost adrese koja se unosi u Obrazac.
Nakon izvršene provjere Agencija će polaznicima kreirati elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Korištenje CARNet-ovih usluga bit će omogućeno za trajanja upisanoga programa obrazovanja, a preduvjet za njihovo korištenje je posjedovanje valjanoga elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.
Sve podrobnije informacije dostupne su u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, osoba za kontakt je Nives Pokrajčić, broj telefona: 62 74 625, e-pošta: nives.pokrajcic@asoo.hr. Više informacija o samim uslugama dostupno je na internetskoj adresi: http://www.carnet.hr/ucenici.
 
Obrazac
Letak s informacijama o CARNet-ovim uslugama