Kontakti

Partner u projektu:
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)
Centar 2000, Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb, Hrvatska

Gđa. Maja Tomičić
Voditeljica projekta

Tel.: + 385 1 6274 632
Faks: + 385 1 6274 606
E-mail: maja.tomicic@asoo.hr

Projektni ured:
Centar 2000, Radnička cesta 39
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel./Faks: + 385 1 6274 616
E-mail: santa.domijan.zviedre@asoo.hr

Prof.Dr.Paul Roeders
Voditelj tima

e-mail: paul.roeders@asoo.hr

Dr. Sergij Gabršček
Ključni stručnjak za programe i obrazovanje odraslih

E-mail: sergij.gabrscek@asoo.hr

Gđa. Andrijana Parić, MA
Ključna stručakinja za upravljanje Shemom bespovratnih sredstava

E-mail: andrijana.paric@asoo.hr