KOMPONENTA 1

KOMPONENTA 1: Unapređenje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u deset odabranih županija

Očekivani rezultati komponente 1:
  1. Izgradnja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u deset odabranih županija
  2. Daljnja provedba programa treninga za nastavnike razvijenog u sklopu projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih
Komponenta 1 je usredotočena na izgradnju kapaciteta zaposlenih u ustanovama za obrazovanje odraslih. Prvi rezultat ove komponente usredotočen je na izgradnju kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u deset županija1 od posebne državne skrbi u prilagodbi njihovih programa postojećim i budućim potrebama na tržištu rada. Ključni akteri u sektoru tržišta rada će biti uključeni zajedno s predstavnicima ustanova za obrazovanje odraslih, što će rezultirati proizvodnjom relativno jednostavnih instrumenata za analizu tržišta rada koji će ustanovama za obrazovanje odraslih omogućiti prilagodbu programa upravo tim potrebama. Očekuje se da će se kroz ove aktivnosti promovirati umrežavanje ustanova za obrazovanje odraslih kao i njihovo partnerstvo s akterima na tržištu rada. Još jedna aktivnost odnosit će se na organiziranje treninga za voditeljske pozicije u ustanovama za obrazovanje odraslih na temu strateškog planiranja. 

Drugi rezultat fokusiran je na daljnju provedbu programa osposobljavanja za nastavnike trenere koji je razvijen u sklopu projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih. Prva aktivnost je završiti priručnik za trenere. Zatim slijedi trening za dodatnu grupu od 20 trenera koji će raditi sa ustanovama za obrazovanje odraslih koje nisu sudjelovale u prijašnjem programu za trening nastavnika.


 1 Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Karlovačka, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska i Osiječko-baranjska županija.