O projektu

Projekt IPA 2007-2009 “Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova’’ financira program Europske Unije za Hrvatsku u sklopu IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala. Projekt je započeo 17. svibnja 2010. i trajat će 22 mjeseca. Glavni projektni partner je Agencija za obrazovanje odraslih, sada Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Agencija i projektni tim će blisko surađivati na provedbi projekta.

Krajnji cilj projekta je:
  • stvoriti uvjete za povećanje konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada radi unapređenja njihovog ekonomskog i socijalnog statusa.
Svrhe projekta su:
  • Unaprijediti ključne i ostale kompetencije odraslih polaznika kroz modernizaciju postojećih i razvoj novih kratkih programa ustanova za obrazovanje odraslih, koji će im omogućiti da aktivnije sudjeluju na tržištu rada.
  • Poticanje regionalnog umrežavanja ustanova za obrazovanje odraslih radi razmjene i širenja programa te poboljšanje suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih i relevantnih partnera kako bi se zadovoljile potrebe odraslih polaznika.
Projekt je dio šireg pokušaja osiguranja uvjeta za napredak sustava obrazovanja u Hrvatskoj. Projekt je osmišljan kako bi poboljšao kapacitete sustava obrazovanja odraslih na nacionalnoj razini s posebnim naglaskom na deset odabranih županija. Aktivnosti se provode kroz četiri komponente:
  1. Poboljšanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u deset odabranih županija;
  2. Pomoć pri pružanju informacija o metodologiji za modernizaciju postojećih i/ili stvaranje novih kratkih programa za obrazovanje odraslih;
  3. Potpora pri provedbi Sheme dodjele bespovratnih sredstava “Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova”;
  4. Aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti potencijalnih odraslih polaznika o postojećim programima i mrežama za obrazovanje odraslih
Prve dvije komponente temelje se na postignućima projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih koji je završio 2007 godine. Projekt također blisko surađuje s ostalim projektima IPA Komponenta IV.

Saznajte više u našem letku (.pdf)