Naslovna

U sklopu komponente 1 projekta, biti će održani seminari čija će glavna tema biti „Strateško planiranje“. Seminari će se održati u Našicama, u utorak 22. i srijedu 23. studenog, te u Biogradu na Moru, u utorak 6. i srijedu 7. prosinca 2011.
 
Polaznici će biti upoznati s osnovnim koracima i preduvjetima za definiranje strategije poslovanja (kreiranja sadržaja), te načinom definiranja realnih i mjerljivih poslovnih ciljeva.
 
Istraživanje tržišta rada i mogući modeli kako ga provesti s ciljem dobivanja smjerova razvoja gospodarstva zasigurno su korisne informacije i vještine koje će osigurati postizanje visoke razine sinergije između svih sudionika tržišta rada i gospodarstva u cjelini. Kroz rad u grupama na konkretnim slučajevima svi sudionici će imati priliku realno promišljati i definirati strategiju, ciljeve, ali i operativne planove koji osiguravaju realizaciju vizije i dostizanje zadanih ciljeva. Komunikacija, kako interna (unutar sustava) tako i eksterna (prema tržištu i korisnicima), je iznimno važan alat koji osigurava uspješnost u dostizanju zadanih ciljeva, izgradnju jasne prepoznatljivosti i razlikovnosti na tržištu. Sudionici ove dvodnevne radionice imaju priliku steći osnovna znanja koja zasigurno mogu pomoći u realizaciji niza projekata o kojima promišljaju i koje planiraju.
 
Glavni fokus prve komponente ovog projekta, u sklopu koje se odvija seminar, je unapređenje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u deset odabranih županija: Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Karlovačka, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska i Osječko-baranjska županija. Iz tog razloga ćemo prioritet za sudjelovanje na seminaru dati upravo ustanovama za obrazovanje odraslih iz ovog područja, a tek zatim ustanovama iz preostalih županija. Za svaki seminar biti će odabrano 30 ustanova iz gore navedenih županija i 15 ustanova iz preostalih županija. Kriterij odabira biti će brzina prijave.
 
Molimo Vas, da se za sve dodatne informacije obratite asistentici na projektu gđi Santi Domijan Zviedre, na broj telefona 01/6274-616 ili putem e-maila na santa.domijan.zviedre@asoo.hr ili na orin.balenovic@asoo.hr.