KOMPONENTA 4

KOMPONENTA 4: Aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti potencijalnih odraslih polaznika vezanih za programe za obrazovanje odraslih i regionalno umrežavanje

Očekivani rezultati komponente 4:
  1. Upoznavanje potencijalnih odraslih polaznika s ponuđenim programima za obrazovanje odraslih, kao i s uspostavljenim regionalnim mrežama;
  2. Dostupnost informacija o obrazovanju odraslih na web stranici i redovita dopuna informacija
Komponenta 4 posebno se bavi sviješću o mogućnostima obrazovanja potencijalnih odraslih polaznika. Aktivnosti ove komponente će biti povezane s promocijom programa obrazovanja odraslih i uspostavom regionalnih mreža uz pomoć već spomenute Sheme dodjele bespovratnih sredstava i komponentom 1 no neće se odnositi samo na njih. Aktivnosti uključuju aktivnosti podizanja svijesti u svrhu promocije sudjelovanja potencijalnih odraslih polaznika u programima obrazovanja odraslih i osnivanju mreža.

Unutar ove komponente dati će se posebna potpora nadopunjavanju web stranice za cjeloživotno učenje. Opseg web stranice će biti proširen i nadopunjen novim materijalima i dodatnim važnim linkovima.
Druge aktivnosti ove komponente će biti povezane s daljnjom nadogradnjom ove web stranice koja će sadržavati sve informacije vezane za projekt i Shemu dodjele bespovratnih sredstava (rezultati analiza, informacije o metodologiji, lista informacija o programima itd.).
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE