KOMPONENTA 3

KOMPONENTA 3: Potpora u provedbi operacije Sheme dodjele bespovratnih sredstava „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“

Očekivani rezultati komponente 3:
  1. Upoznavanje korisnika bespovratnih sredstava s načelima relevantnima za provedbu projekata (proceduralna i sektorska načela)
  2. Uspostavljanje odgovarajućih mehanizama za praćenje provedbe Sheme dodjele bespovratnih sredstava
Aktivnosti komponente 3 su gotovo potpuno vezane za shemu dodjele bespovratnih sredstava Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova, koja će se provesti na području cijele Republike Hrvatske, u sklopu potpore stvaranju novih programa za obrazovanje odraslih i prilagođavanju postojećih. Aktivnosti ove komponente uključuju radionice za pomoć i potporu korisnicima bespovratnih sredstava, radionice za djelatnike u ASOO/DEFCO, individualno savjetovanje korisnika bespovratnih sredstava i djelatnici ASOO/DEFCO i reviziju raznih pisanih materijala i alata. Treninzi i savjetovanja pokrivaju teme poput potrebe izvješća u provedbi sheme dodjele bespovratnih sredstava, potrebe financijskih obveza, prihvatljivi troškovi, posljedice promjena u projektnim aktivnostima, metode nacrta programa za obrazovanje odraslih, najbolja praksa u izmjeni programa između raznih ustanova za obrazovanje odraslih, itd. Unutar radnog okvira ove komponente, također će bit pružana (ograničena) pomoć za nadzor operacije Sheme dodjele bespovratnih sredstava. Ova komponenta će biti provedena u bliskoj suradnji sa ASOO/DEFCO-om. Očekuje se da će ova komponenta koja se bavi provedbom sheme dodjele bespovratnih sredstava, također pridonijeti pripremi ustanova za obrazovanje odraslih za buduće financiranje, posebno kroz ESF i ERDF fondove.

Na početku aktivnosti ove komponente, uspostavljena je koordinacija s druge dvije sheme dodjele bespovratnih sredstava koje također provodi ASOO/DEFCO i nastavit će se kroz provedbu svih triju projekata. Cilj je koordinacija i sinkronizacija aktivnosti vezanih za provedbu triju shema dodjele bespovratnih sredstava unutar triju projekata u svrhu bolje upotrebe resursa, vještina i znanja prilikom asistiranja postojećim korisnicima bespovratnih sredstava i relevantnim institucijama.

2 Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Karlovačka, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska i Osječko-baranjska županija
 
Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova – shema dodjele bespovratnih sredstava

Shema dodjele bespovratnih sredstava projekta Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova vrijedan je 3,5 milijuna eura, a njegova provedba trebala bi početi u listopadu 2010. i trajat će od minimalno 10 do najviše 12 mjeseci.
 
Opći cilj ovog ugovora je unaprjeđenje ključnih1 i drugih kompetencija odraslih polaznika obrazovnih programa što će im omogućiti aktivnije sudjelovanje na tržištu rada.
 
Poseban cilj je modernizacija postojećih i/ili razvoj novih kratkih programa obrazovanja odraslih (programi osposobljavanja, programi usavršavanja) te stvaranje regionalne mreže razmjenom ovih kratkih programa. Prednost imaju ustanove za obrazovanje odraslih koje se nalaze u deset odabranih županija2.
 
Ovom shemom teži se razvoju djelotvornog sustava obrazovanja i osposobljavanja koji bi odgovarao potrebama tržišta rada, prvenstveno u deset odabranih županija, ali i na području čitavog teritorija Republike Hrvatske. Stvaranjem regionalne mreže postavljaju se uvjeti za razvoj ekonomije temeljene na znanju, a time i za povećanje zaposlenosti.
 
Ustanove za obrazovanje odraslih trebale bi osigurati polaznicima stjecanje ključnih kompetencija i drugih kompetencija koje pružaju osnovu za cjeloživotno učenje, ali i povećavaju konkurentnost sudionika obrazovanja odraslih na tržištu rada. Također, cilj ovog ugovora je i promocija jednakih mogućnosti te smanjenje regionalnih razlika.

Potpisano 20 ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava s ustanovama za obrazovanje odraslih u sklopu natječaja „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“ (link)

1 Ključne kompetencije su: komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička pismenost i osnovno poznavanje znanosti i tehnologiji, IT vještine (digitalna kompetencija), kompetencija učiti-kako-učiti, interpersonalna igrađanska kompetencija, poduzetništvo te kulturalna ekspresija
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE