KOMPONENTA 2

KOMPONENTA 2: Pomoć u širenju informacija o Metodologiji za modernizaciju postojećih i/ili osmišljavanje novih kratkih programa

Očekivani rezultati komponente 2:
  1. Ciljana pomoć ASOO-u pri pružanju informacija o metodologiji postojećih i/ili osmišljavanju novih kratkih programa;
  2. Razvoj standarda i instrumenata za nadzor i evaluaciju programa za obrazovanje odraslih
Druga komponenta se fokusira na izgradnju kapaciteta zaposlenih u obrazovanju odraslih u ASOO-u. Prvi rezultat je revizija i proširenje smjernica za osmišljavanje programa osposobljavanja i usavršavanja koji se trenutno koriste. Potrebna je bliska suradnja s drugim projektima koji se bave razvojem kurikuluma i/ili programa kako bi razvili usklađene smjernice. Stoga će, zaposlenici ASOO-a koji će raditi za help desk-om za ustanove za obrazovanje odraslih, ojačati svoje kapacitete temeljene na smjernicama.
Drugi rezultat za cilj ima razvoj sustava nadzora i evaluacije izvedbe programa za obrazovanje odraslih. Prva aktivnost je analiza postojećeg sustava za nadzor i evaluaciju koja se koristi za programe za obrazovanje odraslih u ASOO-u. S obzirom na jače i slabije strane postojećeg sustava, razviti će se revidirani sustav. Ovdje je također važna suradnja s ostalim projektima u sektoru obrazovanja, kako bi se razvio sustav nadzora i evaluacije temeljen na istim principima kao i ostali sustavi nadzora i evaluacije u podsektorima. Razvoj poboljšanog sustava nadzora i evaluacije nastavit će se treningom primjene sustava za zaposlene u ASOO-u.
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE