Projektni tim


Paul Roeders,
Voditelj tima

Počasni prof. dr Paul Roeders ima 37 godina profesionalnog iskustva u obrazovnom sektoru, od predškolskog obrazovanja do obrazovanja odraslih, u formalnim i ne formalnim sustavima. Tijekom svoje sveučilišne karijere obrazovnog istraživača i voditelja odjela u Nizozemskoj, počeo je raditi u obrazovanju odraslih na temu kontinuiranog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja već 1975 godine. Njegova stručnost se odnosi na razvoj obrazovne i socijalne politike, planiranje i provedbu velikih reformnih procesa u obrazovnom sektoru i osposobljavanje za obrazovne djelatnike. U navedenim područjima je radio kao savjetnik raznim ministarstvima za obrazovanje. Jedno od glavnih područja rada je provedba aktivnog učenja i pristupa predavanju. Dr Roeders je iskusni voditelj tima i voditelj programa i uspješno sudjeluje u više od 15 donatorskih projekata i programa u tranzicijskim zemljama, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Rumunjsku, Sjeverni Cipar, Tursku i razne zemlje u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Dr Roeders je nositelj titule počasnog sveučilišnog profesora obrazovnih znanosti zahvaljujući svojim postignućima u nacionalnom projektu Reforme osposobljavanja nastavnika u Peruu. Kroz svoje dodatno iskustvo voditelja Programa za obrazovanje i osposobljavanje u sklopu jedne od Delegacija Europske komisije, ojačao je svoju stručnost o pravilima i propisima projekata financiranih od strane EU. 


Sergij Gabršček,
Ključni stručnjak za obrazovne programe


E-mail: sergij.gabrscek@asoo.hr

Dr. Sergij Gabršček je radio na mnogim projektima unutar i izvan regije. Jedna od njegovih glavnih područja stručnosti je obrazovanje odraslih, na teme razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira, razvoja programa za obrazovanje odraslih, osiguranja kvalitete i sustava potpore, uključujući izgradnju kapaciteta ustanova. Dr Gabršček je radio na uspostavi centara za ispitivanje u Litvi, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Makedoniji, Srbiji i Tadžikistanu. Proveo je mnogo istraživanja i razvojnih projekata u Sloveniji i dobitnik je prestižne Fulbright stipendije za istraživački rad u obrazovanju na Kalifornijskom sveučilištu,  Berkeley, SAD, 2003. Radio je na projektima osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Nedavno je razvio i upotrijebio instrument za procjenu potreba nastavnika u osnovnim školama u Nigeriji. Od 2003 godine, dr Gabršček sudjeluje na nekoliko projekata u Hrvatskoj: projekt CARDS VET (sektorska i strukovna analiza, kompetencije, standardi, okvir kurikuluma, procjena i osiguranje kvalitete), na projektu o sustavu vanjske evaluacije i procjene u Hrvatskoj, na projektu o socijalnoj isključenosti, na projektu o optimalizaciji školske mreže. Također je bio uključen u pripremu novog Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda i u novi  okvir kurikuluma; bio je voditelj tima na projektu CARDS Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju.


Andrijana Parić,
Ključna stručnjakinja za provedbu sheme dodjele bespovratnih sredstava


E-mail: andrijana.paric@asoo.hr

Andrijana Parić diplomirala je sociologiju i filozofiju na Sveučilištu u Zagrebu i stekla MA iz Lokanog razvoja zemalja u tranziciji na Sveučilištu u Trentu. Ima više od 10 godina profesionalnog iskustva kao istraživačica, konzultantica i trenerica na području pripreme i provedbe projekata i programa financiranih iz EU fondova, provedbe shema dodjele bespovratnih sredstava, regionalnog i socio-ekonomskog razvoja, razvoja ljudskih potencijala, obrazovanja i civilnog društva.  Sudjelovala je u više velikih CARDS, PHARE i IPA projekata u Hrvatskoj, uključujući: Izgradnja kapaciteta ustanova za prekograničnu suradnju (stručnjak za provedbu, odgovorna za vođenje sheme dodjele bespovratnih sredstava); Održiv razvoj ratom zahvaćenih područja (procjenitelj unutar sheme dodjele bespovratnih sredstava za razvoj turizma i civilnog društva) i sl. Ima bogato iskustvo u izradi materijala za osposobljavanje kao i vođenju programa osposobljavanja u okviru provedbe i upravljanja shemama dodjele bespovratnih sredstava.

Santa Domijan Zviedre,
Voditeljica Ureda


E-mail: santa.domijan.zviedre@asoo.hr
Tel.: +385 1 6274 616

Santa Domijan Zviedre stekla je titulu magistre managementa na Latvijskom sveučilištu u Rigi, učila je hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sudjelovala na post-diplomskim tečajevima iz upravljanja projektnim ciklusom, primjeni propisa i pravila praktičnog vodiča na implementaciju projekata financiranih od strane Europske Unije, te tečajevima na kojima je razvila komunikacijske, prezentacijske i pregovaračke vještine. Projektu je pridonijela svojim bogatim iskustvom u vođenju ureda, stečenim na drugim projektima međunarodne suradnje. Njena uža stručnost je u području upravljanja događajima i aktivnostima korporativnih komunikacija. Osim vođenja ureda, sudjeluje u aktivnostima vezanih uz diseminaciju informacija kroz samu projektnu strukturu, kao i prema korisnicima.


Orin Balenović,
Asistent


E-mail: orin.balenovic@asoo.hr
Tel.: +385 1 6274 721
 

Orin Balenović ima titulu magistra struke iz područja novinarstva i Certificate in Advanced English. Projektu je pridodao svoje iskustvo u prevođenju i rukovođenju uredom stečeno u Hrvatskoj i Kanadi. Osim prevođenja brojnih dokumenata, onih koje projekt proizvodi i onih koji se svakodnevno koriste, pomaže Voditeljici ureda kod različitih zadataka projektne administracije.
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE