Projektni partner Agencija za strukovno obrazovanje
 
Agencija za strukovno obrazovanje je javna ustanova osnovana 13. siječnja 2005. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske te obavlja poslove u djelokrugu i nadleštvu utvrđenima Zakonom o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, br. 30/2009.).
 
Misija je Agencije strukovno obrazovanje i osposobljavanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sva potrebna znanja, vještine i sposobnosti potrebne za njihovo uspješno zapošljavanje i/ili nastavak obrazovanja, ali i uključivanje u procese cjeloživotnog učenja.
 
U ostvarivanju misije, i uz stalnu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencija razvija dostupan, fleksibilan i prohodan sustav strukovnog obrazovanja, povezan s gospodarstvom i visokim obrazovanjem. Poseban naglasak je i na unaprjeđenju kvalitete sustava te na usmjeravanju i vrjednovanju obrazovnog procesa prema mjerljivim ishodima učenja, odnosno onome što pojedinac zna, razumije i sposoban je učiniti na kraju procesa učenja, a u funkciji potreba svakog pojedinca i ukupnoga društva, razvoja gospodarstva, veće zapošljivosti i socijalne uključenosti..
 
Među glavnim zadaćama Agencije su razvoj novih i modernizacija postojećih strukovnih kurikuluma temeljenih na strukovnim kvalifikacijama, odnosno kompetencijama i ishodima učenja, koji odražavaju potrebe tržišta rada i daljnjeg obrazovanja.