O Projektu

 Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma
Trajanje projekta:24 mjeseca

           Glavni cilj projekta:jačanje hrvatskoga sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u pružanju kvalifikacija i kompetencija potrebnih na tržištu rada te njegovu usklađivanju s trajno promjenjivim potrebama gospodarstva.
Svrha projekta: Projekt je usmjeren na daljnje poboljšanje rezultata postignutih reformom sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja putem:
  • potpore razvoju kvalifikacija i strukovnih kurikuluma u skladu s potrebama gospodarstva i samih učenika te u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom
  • omogućavanja pristupa najboljim primjerima prakse koje će stručnjaci i dionici u procesu moći koristiti za poboljšanje hrvatskoga sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Planirani rezultati projekta:
Projekt će bitno pridonijeti poboljšanju kapaciteta i resursa za razvoj novih strukovnih kvalifikacija i nastavnih planova i programa. Potrebno je postići sljedeće:
•             dodatno ojačati sektorska vijeća koja učinkovito pridonose razvoju strukovnih kvalifikacija i kurikuluma
•             proširiti znanja i vještine vođenja, potrebne za razvoj kvalifikacija i kurikuluma, te širiti informacije o programu
•             uz poboljšanu metodologiju razviti 26 kurikuluma u 13 sektora i pripremiti akcijski plan opsežne modernizacije strukovnih kvalifikacija/kurikuluma.
 
Cilj je razviti nove kvalifikacije koje će strukovno obrazovanje učiniti atraktivnijima učenicima, poslodavcima, nastavnicima i strukovnim školama.