Uža lista kandidata za natječaj za pružanje usluga

Odjel za financiranje i ugovaranje EU programa pri ASOO-u 14. lipanj 2011. objavljuje užu listu kandidata za projekt „Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika“ EuropeAid/130730/D/SER/HR.
 
Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika
 
Referenca: EuropeAid/130730/D/SER/HR
 
Dokument: Shortlist Notice