Zadaća DEFCO


Naša je zadaća pridonijeti daljnjem razvoju ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj učinkovitim upravljanjem sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) radi jačanja kvalitete i učinkovitosti sustava obrazovanja i cjeloživotnog učenja i u konačnici njihova povezivanja s tržištem rada.
 
Ovaj cilj kanimo postići prvenstveno stručnom i učinkovitom provedbom natječaja i projekata, zasnovanom na načelima transparentnosti svih procesa i nepristranosti osoba uključenih u te procese.
 
DEFCO struktura definirana je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije.
 
Sukladno poslovima koje obavlja, ASOO DEFCO je organiziran u četiri jedinice:

- Služba za pripremu natječaja i provedbu ugovora
- Služba za ugovaranje
- Služba za financije
- Služba za osiguravanje kvalitete.