Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.iv.1

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovnje odraslih za dostavu prijedloga operacije u okviru Prioritetne osi 3 "Obrazovanje i cjeloživotno učenje", Specifičnog cilja 10.iv.1 "Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje", Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." (UP.03.3.1.03) donijelo je Odluku o financiranju operacije "Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja."