Odluka o financiranju za Poziv UP.03.2.1.04. Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o financiranju projekta iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.04. Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine.