Tehnička pomoć

Naziv projekta: ASOO - Tehnička pomoć OPULJP, faza I
Korisnik: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)
Ukupna vrijednost projekta: 46.571.950,00 HRK
Europski socijalni fond: 39.586.157,50 HRK
Razdoblje provedbe: siječanj 2015. - prosinac 2023.
Kontakt za više informacija: ured@asoo.hr

Svrha projekta je potpora Posredničkom tijelu razine 2 u provedbi Operativnih programa Razvoj ljudskih potencijala i Učinkoviti ljudski potencijali u razdoblju 2014-2020. Aktivnosti su usmjerene na pomoć pri završetku financijske perspektive 2007-2013 te na novo programsko razdoblje sukladno Uredbi (NN, br. 107/2014, 23/2015, 129/2015) i to za nadležnost u Prioritetnoj osi 1 ''Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage’’, Specifični cilj 8.ii.1 (YEI), te Prioritetnoj osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, svih izabranih investicijskih prioriteta.

Projekt je nužan za izvršenje svih zadaća delegiranih od strane Upravljačkoga tijela, a u cilju osiguravanja svih potrebnih resursa (ljudskih, materijalnih, financijskih) kao i za potporu učinkovitoj provedbi i praćenju operacija/projekata kod krajnjih Korisnika. Svrha je omogućiti daljnji razvoj i jačanje kapaciteta PT-a 2, kao i osiguravanje nužne logističke potpore za rad, a u cilju učinkovitog upravljanja, što će pridonijeti uspješnijoj apsorpciji sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt će omogućiti veću kvalitetu i dugoročno učinkovitiju provedbu Operativnog programa ULJP-a u području obrazovanja, znanosti i cjeloživotnoga učenja.

Informacije o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. i Europskom socijalnom fondu dostupne su na sljedećim poveznicama:

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/