Objava natječaja "Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti"

Na središnjoj mrežnoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (www.strukturnifondovi.hr) objavljen je natječaj "Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti".


Opći cilj Poziva je povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje. Specifično, Poziv će omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.


Više informacija dostupno je u rubrici "Natječaji/Europski socijalni fond 2014-2020/Otvoreni natječaji".