VAŽNO: Izmjena natječajne dokumentacije br. 1 Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.2.03 "Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja"

Na središnjoj internetskoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (www.strukturnifondovi.hr) objavljena je izmjena natječajne dokumentacije br. 1 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.2.03 "Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja".

Više informacija dostupno je u rubrici "Natječaji/Europski socijalni fond 2014-2020/Otvoreni natječaji".