Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru prioritetne osi 3 "Obrazovanje i cjeloživotno učenje" Specifični cilj 10.iii.3.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifični cilj 10.iii.3. "Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika" Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za operaciju UP.03.2.3.01.0001 - "Promocija cjeloživotnog učenja".

Odluka je dostupna pod rubrikom "Natječaji/Europski socijalni fond 2014-2020/Otvoreni natječaji".