VAŽNO - Izmjena natječajne dokumentacije br. 2 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini" od 22. studenoga 2016. godine

Na središnjoj internetskoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (www.strukturnifondovi.hr) objavljena je izmjena natječajne dokumentacije br. 2 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.2.02 "Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini".


Više informacija dostupno je u rubrici "Natječaji/Europski socijalni fond 2014-2020/Otvoreni natječaji".