Odluka o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru Prioritetne osi 3 "Obrazovanje i cjeloživotno učenje"

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Odluku o financiranju projekta u postupku izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifični cilj 10.ii.3. "Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale" Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za operaciju UP.03.1.3.01.0001 - Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-izvori.