Dobivena akreditacija za sustav EU fondova koji na raspolaganju ima 6,881 milijardi eura

U Zagrebu, 3. svibnja 2016. u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeni su pozitivni rezultati akreditacije sustava upravljanja i kontrole za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

Nakon provedenog postupka procjene, u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 26. travnja 2016. godine, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije potvrdila je kako je sustav upravljanja i kontrole usklađen s relevantnim propisima Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020.
 
Postupak akreditacije sustava iznimno je bitan za svaku državu članicu, jer bez njega nije moguće povlačiti sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova unatoč tome što se projekti već provode i plaćanja projekata vrše se iz Državnog proračuna.
 
„Imajući u vidu iznos alokacije ovog Operativnog programa od čak 6,881 milijardi eura i iznimno veliku i kompleksnu strukturu sustava upravljanja i kontrole, vjerujem da smo postigli veliki uspjeh i otvorili vrata Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda projektima iz sektora zaštite okoliša, prometa, poduzetništva, istraživanja i inovacija i mnogim drugima“, izjavio je ministar Tolušić.
 
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije zaključila je da Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Koordinacijsko i Upravljačko tijelo, i Ministarstvo financija kao Tijelo za ovjeravanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., ispunjavaju kriterije za imenovanje koji su propisani uredbom Europske unije.
 
Pozitivno mišljenje o usklađenosti sustava ujedno je rezultat bliske suradnje i zajedničkog rada svih tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 
 
Za više informacija posjetite internetsku stranicu: www.strukturnifondovi.hr